Paradis 46

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Paradis 46
AdressBredgatan 26
ByggnadsårGathus 1814 omb. 1858, magasin 1814, köksflygel 1862, flygel norr 1883, flygel syd 1894 och 1891
Byggherre1814 Anders Lindberg 1883-94 A.H. Gärdström

Denna fastighet är den mest välbevarade 1800-talsgården utmed Bredgatan. Under 1700-talets slut och 1800-talets början ägdes den av krögaren och bryggaren Anders Lindberg och troligen har gården under hans tid fått namnet "Finkelborg". Det nuvarande gathuset byggdes 1814 av tegel.

Efter en ombyggnad 1858 brandförsäkrades gården för första gången. Den hade då övergått i sonen A.O. Lindbergs ägo. Husets nuvarande fasad i klassicerande stil härrör möjligtvis från denna ombyggnad. Fasaden är symmetriskt uppbyggd med entré i mittaxeln och två sidorisaliter varav den södra har en portgång och den norra har en med porten korresponderande nisch. Båda risaliterna har i övervåningen blomsterbalkonger av gjutjärn. Bottenvåningen och sidorisaliterna har en rustik kvaderindelning, medan övervåningen i övrigt är slätputsad med horisontella band. Mellan våningarna och vid takfoten löper ett kraftigt profilerat listverk.

Entrén har en stram klassicerande omfattning oeh välbevarade ytterdörrar i empirestil. Från samma tid är trappans inredning, med smäckra kannelerade pilastrar och ett räcke vars dekor återupptas i ytterdörrarna. Trappinredningen saknar motsvarighet på annat håll i Lund. Äldre kakelugnar och snickerier finns även bevarade i byggnaden, liksom äldre fönster med beslag.

I öster sluts gårdsrummet av en tvåvånings magasinsbyggnad, uppförd 1814 av furukorsvirke med brutet tak, täckt av enkupig gul tegel. 1858 uppges att timret var rödmålat och murningen rappad. Bottenvåningen inrymde vagnsport, loge och logegolv, övervåningen och vinden spannmålsmagasin.

I norra tomtgränsen låg ursprungligen en stall- och brygghuslanga med plats för 10 hästar, 11 nötkreatur samt mälta och mältbod. Dess västra del ersattes 1862 med den nuvarande köksflygeln, och 1883 revs återstoden för att ge plats åt ett bostadshus i två våningar. Gården hade vid det läget åter fått ny ägare — en kakelugnsmakare A.H. Gärdström. Under hans tid tillkom även envåningslängan i södra tomtsidan, inredd till bageri och tvätthus samt en boningslänga i två våningar med fasad i gul maskintegel. Själva magasinsbyggnaden lät Gardström bygga om, i norra delen inreddes bostäder och i den södra ett magasin för kakelugnar.

Sedan slutet av 1800-talet har gårdsbildningen och byggnadernas exteriörer inte genomgått några mer genomgripande förändringar, även om verksamheterna i huset har växlat. Genom mängden av välbevarade detaljer och snickerier är gården av stort kulturhistoriskt värde.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda