Skillnad mellan versioner av "Norrtull"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Fastigheter i kvarteret Norrtull: replaced: Category → Kategori)
Rad 9: Rad 9:
 
Den västra delen av kvarteret togs 1818 i anspråk för en bebyggelse som sedan successivt kom att sprida sig österut och 1878 var kvarteret indelat i ett fyrtiotal små tomter med bebyggelsen koncentrerad till de västra och östra delarna.
 
Den västra delen av kvarteret togs 1818 i anspråk för en bebyggelse som sedan successivt kom att sprida sig österut och 1878 var kvarteret indelat i ett fyrtiotal små tomter med bebyggelsen koncentrerad till de västra och östra delarna.
  
Den äldsta bebyggelsen bestod av små enkla envånings korsvirkeshus med tegeltak inrymmande en eller ibland två lägenheter om ett rum och kök. Ett till och med för det här området mycket ringa hus uppfördes 1 834 med ytterväggar av eke- och furukorsvirke mellanmurat med råsten och klädda med bräder liksom gavlarna. Innerväggarna bestod av råsten och lera och huset var inrett med en förstuga med koksspis samt ett boningsrum och en kammare.
+
Den äldsta bebyggelsen bestod av små enkla envånings korsvirkeshus med tegeltak inrymmande en eller ibland två lägenheter om ett rum och kök. Ett till och med för det här området mycket ringa hus uppfördes 1834 med ytterväggar av eke- och furukorsvirke mellanmurat med råsten och klädda med bräder liksom gavlarna. Innerväggarna bestod av råsten och lera och huset var inrett med en förstuga med koksspis samt ett boningsrum och en kammare.
  
 
I hela huset fanns bara två fönster och ännu 1854 var taket täckt med halm, något som inne i staden hade varit förbjudet i över hundra år, även om de sista halmtaken där först försvann en bit in på 1800-talet. Vid det senaste{{nu}} sekelskiftet var kvarteret uppfyllt av ett gytter av småhus, nu alla rivna.
 
I hela huset fanns bara två fönster och ännu 1854 var taket täckt med halm, något som inne i staden hade varit förbjudet i över hundra år, även om de sista halmtaken där först försvann en bit in på 1800-talet. Vid det senaste{{nu}} sekelskiftet var kvarteret uppfyllt av ett gytter av småhus, nu alla rivna.

Versionen från 29 december 2013 kl. 00.23

Kvarteret Norrtull
Kvarteret Norrtull med gamla lasarettsområdet i bakgrunden. Fotot taget före 1918. UB:s Baggesamling

Kvarteret är utlagt på och utanför den gamla vallgraven och ligger alltså utanför den egentliga medeltida stadskärnan. Det har fått sitt namn efter den gamla stadstullen som låg i Bredgatans mynning.

Kvarteret sträckte sig förr betydligt längre österut och begränsades i söder av Norra Vallgatan som då fortsatte ände bort till Biskopsgatans mynning. Den östra delen av kvarteret och gatan införlivades 1915 med kvarteret Paradis där ännu[nutidsuppdateras] en murstump som förr begränsade gatan i söder kvarstår. Norra Vallgatan är utlagd på den gamla stadsvallen men hade på medeltiden en föregångare längs insidan på vallen.

På 1784 års karta finns för första gången Allhelgona Kyrkogata markerad, men även den har sannolikt haft en föregångare i form av ett gångstråk utanför vallgraven. Vallgraven stod bitvis öppen långt fram i tiden och på 1784 års karta finns inget hus markerat på området och ännu 1842 omtalas ett hus i kvarteret som liggande på östra delen av Dammlyckan.

Den västra delen av kvarteret togs 1818 i anspråk för en bebyggelse som sedan successivt kom att sprida sig österut och 1878 var kvarteret indelat i ett fyrtiotal små tomter med bebyggelsen koncentrerad till de västra och östra delarna.

Den äldsta bebyggelsen bestod av små enkla envånings korsvirkeshus med tegeltak inrymmande en eller ibland två lägenheter om ett rum och kök. Ett till och med för det här området mycket ringa hus uppfördes 1834 med ytterväggar av eke- och furukorsvirke mellanmurat med råsten och klädda med bräder liksom gavlarna. Innerväggarna bestod av råsten och lera och huset var inrett med en förstuga med koksspis samt ett boningsrum och en kammare.

I hela huset fanns bara två fönster och ännu 1854 var taket täckt med halm, något som inne i staden hade varit förbjudet i över hundra år, även om de sista halmtaken där först försvann en bit in på 1800-talet. Vid det senaste[nutidsuppdateras] sekelskiftet var kvarteret uppfyllt av ett gytter av småhus, nu alla rivna.

Fastigheter i kvarteret Norrtull

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda