Mall:Faktamall/dok

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Faktamall är en metamall, det vill säga en mall som används för att bygga andra mallar.

Innehåll

Användning

Parametrarna presenteras i nummerordning. Det innebär att innehåll2 hamnar över innehåll3 och så vidare.

Prioriteringsordningen på parametrarna är som följer:

 • rubrikn
 • innehålln
 • innehålln med tillhörande etikettn

En etikett skrivs inte ut om inte innehållet är definierat.

{{faktamall

|grundstil   = 
|grundclass  = 

|rubrikstil  = 
|etikettstil  = 
|innehållsstil = 

|titel     = 
|titelstil   = 
|titelclass  = 

|över     = 
|överstil   = 
|överclass   = 

|underrubrik  = 
|underrubrikstil = 
|underrubrikclass = 

|bild     = 
|bildstil   = 
|bildclass   = 
|bildtext   = 
|bildtextstil = 

|rubrik1    = 
|etikett2   = 
|innehåll2   = 
|etikett3   = 
|innehåll3   = 
|rubrik4    = 
|etikett5   = 
|innehåll5   = 
|innehåll6   =

...

|rubrik79   =
|etikett80   =
|innehåll80  =

|under     = 
|understil   = 
|underclass  =
}}

Parametrar

Alla parametrar i mallen är frivilliga.

name
Mallens namn. Används för att få fram redigera, diskutera och visa länkar direkt i mallen.
grundstil
Infoboxens grundstil, används till att till exempel ändra bakgrundsfärgen på hela rutan. (CSS)
grundclass
Används för att lägga till en kompletterande class till boxen.
rubrikstil
Ett komplement till den övergripande stilen på mallens rubriker. (CSS)
rubriknstil
Ett komplement till stilen på den n:te rubriken. (CSS)
etikettstil
Ett komplement till den övergripande stilen på mallens etiketter. (CSS)
etikettnstil
Ett komplement till stilen på den n:te etiketten. (CSS)
innehållsstil
Ett komplement till den övergripande stilen på mallens innehåll. (CSS)
innehållnstil
Ett komplement till stilen på det n:te innehålls-elementet. Fungerar både för fristående innehållsparametrar och innehållsparametrar i kombination med en etikett. (CSS)
titel
Infoboxens titel, den skrivs ovanför och utanför boxen.
titelstil
Stilkomplement till titel. (CSS)
titelclass
Används för att lägga till en kompletterande class till titeln.
över
Infoboxens huvudrubrik.
överstil
Stilkomplement till över. rubrikstil gäller ej på denna. (CSS)
överclass
Används för att lägga till en kompletterande class till rubriken.
underrubrik
Används för underrubriker
underrubrik2
Används för underrubriker
underrubrikstil
Stilkomplement till underrubrik och underrubrik2
underrubrikclass
Används för att lägga till en kompletterande class till underrubrikerna.
bild
Plats för en bild. Används med normal bildsyntax.
bild2
Ytterligare plats för en bild.
bildstil
Stil för bildplatsen. (CSS)
bildclass
Används för att lägga till en kompletterande class till bildplatsen.
bildtext
Plats avsedd för en bildtext för den första bilden.
bildtext
Plats avsedd för en bildtext för den andra bilden.
bildtextstil
Stilkomplement till bildtexten. (CSS)
rubrikn
En rubrik i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 80 som inte används för en etikett eller innehåll.
etikettn
En etikett i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 80 som inte används för en rubrik eller fristående innehåll.
innehålln
En sektion i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 80 som inte används för en rubrik. Den kan kompletteras med en etikett genom att man använder samma nummer eller vara fristående genom att man låter den vara ensam om sitt nummer.
classn
Kopplar en klass till en sektions innehållsdel. Fungerar både för fristående innehållsparametrar och innehållsparametrar i kombination med en etikett.
under
Plats för en underrubrik. Kan användas för att länka till en portal eller liknande.
understil
Stilen på underrubriken. (CSS)
underclass
Kopplar en klass till under-sektionen.

Exempel

{Titel}
{Över}
200px
{bildtext}
Etikett 1under etikett1
Rubrik 12, som är på topp
Etikett 40, under rubrik 12Brevid etikett40
Alla rubriker hamnar
i nummerordningvilket man måste tänka på
annars så kandet bli problem.
En text längst ner i Infoboxen
{{Infobox
|titel   = {Titel}
|över    = {Över}
|bild    = [[Fil:Wikipedia_logo_(svg).svg|200px]]
|bildtext  = {bildtext}
|rubrikstil = background:orange;
|rubrik12  = Rubrik 12, som är på topp
|etikett40 = Etikett 40, under rubrik 12
|innehåll40 = Brevid etikett40
|rubrik43  = Alla rubriker hamnar
|etikett46 = i nummerordning
|innehåll46 = vilket man måste tänka på
|etikett47 = annars så kan
|innehåll47 = det bli problem.
|etikett1  = Etikett 1
|innehåll1 = under etikett1
|under   = En text längst ner i Infoboxen
}}

Alla möjliga parametrar

{{infobox

|grundstil   = 
|grundclass   = 

|rubrikstil   =
|etikettstil  =
|innehållsstil =

|titel     =
|titelstil   =
|titelclass   =
|över      =
|överstil    =
|överclass   =
|underrubrik  = 
|underrubrik2  = 
|underrubrikstil = 
|underrubrikclass =
|bild      = 
|bild2     = 
|bildstil    = 
|bildclass   = 
|bildtext    = 
|bildtext2   = 
|bildtextstil  = 

|rubrik1    =
|rubrik1stil  =
|etikett1    =
|etikett1stil  =
|innehåll1   =
|innehåll1stil =
|class1     =
|rubrik2    =
|rubrik2stil  =
|etikett2    =
|etikett2stil  =
|innehåll2   =
|innehåll2stil =
|class2     =
|rubrik3    =
|rubrik3stil  =
|etikett3    =
|etikett3stil  =
|innehåll3   =
|innehåll3stil =
|class3     =
|rubrik4    =
|rubrik4stil  =
|etikett4    =
|etikett4stil  =
|innehåll4   =
|innehåll4stil =
|class4     =
|rubrik5    =
|rubrik5stil  =
|etikett5    =
|etikett5stil  =
|innehåll5   =
|innehåll5stil =
|class5     =
|rubrik6    =
|rubrik6stil  =
|etikett6    =
|etikett6stil  =
|innehåll6   =
|innehåll6stil =
|class6     =
|rubrik7    =
|rubrik7stil  =
|etikett7    =
|etikett7stil  =
|innehåll7   =
|innehåll7stil =
|class7     =
|rubrik8    =
|rubrik8stil  =
|etikett8    =
|etikett8stil  =
|innehåll8   =
|innehåll8stil =
|class8     =
|rubrik9    =
|rubrik9stil  =
|etikett9    =
|etikett9stil  =
|innehåll9   =
|innehåll9stil =
|class9     =
|rubrik10    =
|rubrik10stil  =
|etikett10   =
|etikett10stil =
|innehåll10   =
|innehåll10stil =
|class10    =
|rubrik11    =
|rubrik11stil  =
|etikett11   =
|etikett11stil =
|innehåll11   =
|innehåll11stil =
|class11    =
|rubrik12    =
|rubrik12stil  =
|etikett12   =
|etikett12stil =
|innehåll12   =
|innehåll12stil =
|class12    =
|rubrik13    =
|rubrik13stil  =
|etikett13   =
|etikett13stil =
|innehåll13   =
|innehåll13stil =
|class13    =
|rubrik14    =
|rubrik14stil  =
|etikett14   =
|etikett14stil =
|innehåll14   =
|innehåll14stil =
|class14    =
|rubrik15    =
|rubrik15stil  =
|etikett15   =
|etikett15stil =
|innehåll15   =
|innehåll15stil =
|class15    =
|rubrik16    =
|rubrik16stil  =
|etikett16   =
|etikett16stil =
|innehåll16   =
|innehåll16stil =
|class16    =
|rubrik17    =
|rubrik17stil  =
|etikett17   =
|etikett17stil =
|innehåll17   =
|innehåll17stil =
|class17    =
|rubrik18    =
|rubrik18stil  =
|etikett18   =
|etikett18stil =
|innehåll18   =
|innehåll18stil =
|class18    =
|rubrik19    =
|rubrik19stil  =
|etikett19   =
|etikett19stil =
|innehåll19   =
|innehåll19stil =
|class19    =
|rubrik20    =
|rubrik20stil  =
|etikett20   =
|etikett20stil =
|innehåll20   =
|innehåll20stil =
|class20    =
|rubrik21    =
|rubrik21stil  =
|etikett21   =
|etikett21stil =
|innehåll21   =
|innehåll21stil =
|class21    =
|rubrik22    =
|rubrik22stil  =
|etikett22   =
|etikett22stil =
|innehåll22   =
|innehåll22stil =
|class22    =
|rubrik23    =
|rubrik23stil  =
|etikett23   =
|etikett23stil =
|innehåll23   =
|innehåll23stil =
|class23    =
|rubrik24    =
|rubrik24stil  =
|etikett24   =
|etikett24stil =
|innehåll24   =
|innehåll24stil =
|class24    =
|rubrik25    =
|rubrik25stil  =
|etikett25   =
|etikett25stil =
|innehåll25   =
|innehåll25stil =
|class25    =
|rubrik26    =
|rubrik26stil  =
|etikett26   =
|etikett26stil =
|innehåll26   =
|innehåll26stil =
|class26    =
|rubrik27    =
|rubrik27stil  =
|etikett27   =
|etikett27stil =
|innehåll27   =
|innehåll27stil =
|class27    =
|rubrik28    =
|rubrik28stil  =
|etikett28   =
|etikett28stil =
|innehåll28   =
|innehåll28stil =
|class28    =
|rubrik29    =
|rubrik29stil  =
|etikett29   =
|etikett29stil =
|innehåll29   =
|innehåll29stil =
|class29    =
|rubrik30    =
|rubrik30stil  =
|etikett30   =
|etikett30stil =
|innehåll30   =
|innehåll30stil =
|class30    =
|rubrik31    =
|rubrik31stil  =
|etikett31   =
|etikett31stil =
|innehåll31   =
|innehåll31stil =
|class31    =
|rubrik32    =
|rubrik32stil  =
|etikett32   =
|etikett32stil =
|innehåll32   =
|innehåll32stil =
|class32    =
|rubrik33    =
|rubrik33stil  =
|etikett33   =
|etikett33stil =
|innehåll33   =
|innehåll33stil =
|class33    =
|rubrik34    =
|rubrik34stil  =
|etikett34   =
|etikett34stil =
|innehåll34   =
|innehåll34stil =
|class34    =
|rubrik35    =
|rubrik35stil  =
|etikett35   =
|etikett35stil =
|innehåll35   =
|innehåll35stil =
|class35    =
|rubrik36    =
|rubrik36stil  =
|etikett36   =
|etikett36stil =
|innehåll36   =
|innehåll36stil =
|class36    =
|rubrik37    =
|rubrik37stil  =
|etikett37   =
|etikett37stil =
|innehåll37   =
|innehåll37stil =
|class37    =
|rubrik38    =
|rubrik38stil  =
|etikett38   =
|etikett38stil =
|innehåll38   =
|innehåll38stil =
|class38    =
|rubrik39    =
|rubrik39stil  =
|etikett39   =
|etikett39stil =
|innehåll39   =
|innehåll39stil =
|class39    =
|rubrik40    =
|rubrik40stil  =
|etikett40   =
|etikett40stil =
|innehåll40   =
|innehåll40stil =
|class40    =
|rubrik41    =
|rubrik41stil  =
|etikett41   =
|etikett41stil =
|innehåll41   =
|innehåll41stil =
|class41    =
|rubrik42    =
|rubrik42stil  =
|etikett42   =
|etikett42stil =
|innehåll42   =
|innehåll42stil =
|class42    =
|rubrik43    =
|rubrik43stil  =
|etikett43   =
|etikett43stil =
|innehåll43   =
|innehåll43stil =
|class43    =
|rubrik44    =
|rubrik44stil  =
|etikett44   =
|etikett44stil =
|innehåll44   =
|innehåll44stil =
|class44    =
|rubrik45    =
|rubrik45stil  =
|etikett45   =
|etikett45stil =
|innehåll45   =
|innehåll45stil =
|class45    =
|rubrik46    =
|rubrik46stil  =
|etikett46   =
|etikett46stil =
|innehåll46   =
|innehåll46stil =
|class46    =
|rubrik47    =
|rubrik47stil  =
|etikett47   =
|etikett47stil =
|innehåll47   =
|innehåll47stil =
|class47    =
|rubrik48    =
|rubrik48stil  =
|etikett48   =
|etikett48stil =
|innehåll48   =
|innehåll48stil =
|class48    =
|rubrik49    =
|rubrik49stil  =
|etikett49   =
|etikett49stil =
|innehåll49   =
|innehåll49stil =
|class49    =
|rubrik50    =
|rubrik50stil  =
|etikett50   =
|etikett50stil =
|innehåll50   =
|innehåll50stil =
|class50    =
|rubrik51    =
|rubrik51stil  =
|etikett51   =
|etikett51stil =
|innehåll51   =
|innehåll51stil =
|class51    =
|rubrik52    =
|rubrik52stil  =
|etikett52   =
|etikett52stil =
|innehåll52   =
|innehåll52stil =
|class52    =
|rubrik53    =
|rubrik53stil  =
|etikett53   =
|etikett53stil =
|innehåll53   =
|innehåll53stil =
|class53    =
|rubrik54    =
|rubrik54stil  =
|etikett54   =
|etikett54stil =
|innehåll54   =
|innehåll54stil =
|class54    =
|rubrik55    =
|rubrik55stil  =
|etikett55   =
|etikett55stil =
|innehåll55   =
|innehåll55stil =
|class55    =
|rubrik56    =
|rubrik56stil  =
|etikett56   =
|etikett56stil =
|innehåll56   =
|innehåll56stil =
|class56    =
|rubrik57    =
|rubrik57stil  =
|etikett57   =
|etikett57stil =
|innehåll57   =
|innehåll57stil =
|class57    =
|rubrik58    =
|rubrik58stil  =
|etikett58   =
|etikett58stil =
|innehåll58   =
|innehåll58stil =
|class58    =
|rubrik59    =
|rubrik59stil  =
|etikett59   =
|etikett59stil =
|innehåll59   =
|innehåll59stil =
|class59    =
|rubrik60    =
|rubrik60stil  =
|etikett60   =
|etikett60stil =
|innehåll60   =
|innehåll60stil =
|class60    =
|rubrik61    =
|rubrik61stil  =
|etikett61   =
|etikett61stil =
|innehåll61   =
|innehåll61stil =
|class61    =
|rubrik62    =
|rubrik62stil  =
|etikett62   =
|etikett62stil =
|innehåll62   =
|innehåll62stil =
|class62    =
|rubrik63    =
|rubrik63stil  =
|etikett63   =
|etikett63stil =
|innehåll63   =
|innehåll63stil =
|class63    =
|rubrik64    =
|rubrik64stil  =
|etikett64   =
|etikett64stil =
|innehåll64   =
|innehåll64stil =
|class64    =
|rubrik65    =
|rubrik65stil  =
|etikett65   =
|etikett65stil =
|innehåll65   =
|innehåll65stil =
|class65    =
|rubrik66    =
|rubrik66stil  =
|etikett66   =
|etikett66stil =
|innehåll66   =
|innehåll66stil =
|class66    =
|rubrik67    =
|rubrik67stil  =
|etikett67   =
|etikett67stil =
|innehåll67   =
|innehåll67stil =
|class67    =
|rubrik68    =
|rubrik68stil  =
|etikett68   =
|etikett68stil =
|innehåll68   =
|innehåll68stil =
|class68    =
|rubrik69    =
|rubrik69stil  =
|etikett69   =
|etikett69stil =
|innehåll69   =
|innehåll69stil =
|class69    =
|rubrik70    =
|rubrik70stil  =
|etikett70   =
|etikett70stil =
|innehåll70   =
|innehåll70stil =
|class70    =
|rubrik71    =
|rubrik71stil  =
|etikett71   =
|etikett71stil =
|innehåll71   =
|innehåll71stil =
|class71    =
|rubrik72    =
|rubrik72stil  =
|etikett72   =
|etikett72stil =
|innehåll72   =
|innehåll72stil =
|class72    =
|rubrik73    =
|rubrik73stil  =
|etikett73   =
|etikett73stil =
|innehåll73   =
|innehåll73stil =
|class73    =
|rubrik74    =
|rubrik74stil  =
|etikett74   =
|etikett74stil =
|innehåll74   =
|innehåll74stil =
|class74    =
|rubrik75    =
|rubrik75stil  =
|etikett75   =
|etikett75stil =
|innehåll75   =
|innehåll75stil =
|class75    =
|rubrik76    =
|rubrik76stil  =
|etikett76   =
|etikett76stil =
|innehåll76   =
|innehåll76stil =
|class76    =
|rubrik77    =
|rubrik77stil  =
|etikett77   =
|etikett77stil =
|innehåll77   =
|innehåll77stil =
|class77    =
|rubrik78    =
|rubrik78stil  =
|etikett78   =
|etikett78stil =
|innehåll78   =
|innehåll78stil =
|class78    =
|rubrik79    =
|rubrik79stil  =
|etikett79   =
|etikett79stil =
|innehåll79   =
|innehåll79stil =
|class79    =
|rubrik80    =
|rubrik80stil  =
|etikett80   =
|etikett80stil =
|innehåll80   =
|innehåll80stil =
|class80    =

|under     =
|understil   =
|underclass   =
|name     =
}}
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda