Skillnad mellan versioner av "Möllan 10"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
 
|fastighet      = Möllan 10
 
|fastighet      = Möllan 10
 
|namn            = Lydiensborg
 
|namn            = Lydiensborg
|bild            =  
+
|bild            = [[File:1mollan10.jpg|250px]]
|bildtext        =  
+
|bildtext        = Möllan 10
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|adress          = Vändvägen 2
 
|adress          = Vändvägen 2

Versionen från 14 juli 2015 kl. 08.51

Möllan 10
1mollan10.jpg
Möllan 10
Information
NamnLydiensborg
AdressVändvägen 2
Byggnadsår1919

Fastigheten har ursprung i Dalby 63. Uppgift finns att bank inhysts här, under 1960-talet. Enligt utsago har under 1900-talets första decennier en droskägare med garagebehov har bott här. Interiört har modernisering gjorts, t ex va-installation 1975. Huset är välbevarat, uppfört i det röda teglet lagt i kryssförband i två våningar. Avsatt granitsockel med dekorerande skift rundade tegel även runt den murade trappans översta avsats. Sadeltak täckt av eternitplattor. Frontespis åt söder med två fönster med vardera två luft. Utdragen veranda åt söder, d v s mot gatan. Denna har en äldre blåmålad dörr med fönster. Verandan är inbyggd i traditionellt utförande och klädd med brunmålad locklistpanel. Taket är av svart plåt. Fönstren där liksom i övriga nedre våningen har mittpost och sex. Nya liknande de ursprungliga har även satts in. Övre våningen har tvåluftsfönster. Alla fönster och dörrar är murade med stickbåge. Blindfönster finns på vardera gaveln. Under fönstrens bottenstycke har gjorts en murad utkragning av rödtegel. Även taket har fönster. Plåtarbeten kring takets rännor är utformade i ursprunglig stil med ståndränna i platta vikta stycken samt med fyrkantig uppsamlare.

I vinkel mot bostadshusets nordvästra del är en uthuslänga byggd i samma utförande som huvudbyggnaden. Den har sadeltak. Ursprungliga dörrar klädda med brädpanel är nu blåmålade. Ursprungliga smårutade fönster i gjutjärn finns kvar. Övre fönsterkarmar är bågformade. Svart staket av järnsmide omger tomten. Ett litet garage finns på gården som är senare byggt i betong och är placerat norr om uthuslängan. Uppvuxen lummig trädgård med höga träd, äldre fruktträd och buskar.

Bevarandesynpunkter

Huset står i ursprungligt skick och är välbevarat. Tegelfasaden är välbevarad. Det ger ett viktigt synintryck av det äldre Dalby från de nyare centrumbyggnaderna och är en viktig hållpunkt för skalan och stilen i det gamla stationssamhällets bebyggelse. Oförvanskat trots smärre tillbyggnader. Denna röda tegelbyggnad är väl bibehållen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda