Skillnad mellan versioner av "Leksaken"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Aktuella Fastigheter)
(Aktuella Fastigheter)
Rad 10: Rad 10:
  
 
*[[Leksaken 2]] Fd. [[Leksaken 1-3]]
 
*[[Leksaken 2]] Fd. [[Leksaken 1-3]]
*[[Leksaken 4]]
+
*[[Leksaken 4]] {{Ny}}
 
*[[Leksaken 5]]
 
*[[Leksaken 5]]
 
*[[Leksaken 6]]
 
*[[Leksaken 6]]

Versionen från 26 november 2019 kl. 10.27

Leksaken

Kvarteret ligger inom de marker som tillhörde jordegendomen Spoletorp. Den köptes 1873 av Carl Bernlund och Magnus Liljeblad. På begäran av dessa upprättades 1874 ett förslag till uppdelning av området i gator och kvarter och 1880 fastställdes en stadsplan som i stort stämde överens med förslaget. Kvarteret är beläget i utkanten av det då stadsplanelagda området vilket kan vara förklaringen till att området inte kom att användas för bostäder som det troligen var tänkt, utan framförallt till verksamheter.

Tomtindelningen har ändrats ett antal gånger, men i stort stämmer dagens förhållande överens med de ursprungliga.

Tomterna 4-6 köptes 1895 av disp Fredrik Arfwidsson för Svenska Leksaksfabrikens räkning. På nr 5-6 uppfördes den ännu kvarstående fabriksbyggnaden och verksamheten bedrevs där tills huset brann 1908. Det byggdes då om till bostäder och 1919 såldes de tre tomterna till en privatperson. Den ännu obebyggda tomten, nr 4 såldes 1921 till Oscar Persson som där startade den snickeriverkstad som var i verksamhet till 1990. Arfwidsson köpte för egen räkning de kvarvarande tomterna i kvarteret 1897-98. 1903 sålde han dem vidare till trävarufirman Zickermans eftr, Larsson & Co. På tomterna längs Karl XII-gatan startades den trävaruaffär som sedermera kom att övertas av Lennartssons trävaruhandel. Hörntornten i sydväst överläts däremot omedelbart till en byggmästare som där uppförde kvarterets första hyreshus.

Aktuella Fastigheter

Tidigare Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda