Skillnad mellan versioner av "Kvarnvingen"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Aktuella Fastigheter)
Rad 8: Rad 8:
 
*[[Kvarnvingen 2]]
 
*[[Kvarnvingen 2]]
 
*[[Kvarnvingen 5]]
 
*[[Kvarnvingen 5]]
*[[Kvarnvingen 6]]
+
*[[Kvarnvingen 6]] {{Delad}}
 
*[[Kvarnvingen 7]]
 
*[[Kvarnvingen 7]]
*[[Kvarnvingen 8]]
+
*[[Kvarnvingen 8]] Fd. del av [[Kvarvingen 6]]
 
*[[Kvarnvingen 9]]
 
*[[Kvarnvingen 9]]
 
*[[Kvarnvingen 10]]
 
*[[Kvarnvingen 10]]

Versionen från 3 december 2019 kl. 19.14

Kvarnvingen
Kvarteret Kvarnvingen och kv Väderkvarnen väster därom utgjorde förr lotten nr 3 i S:t Månslyckan. Ifrån lotten avstyckades 1901-02 sex byggnadstomter, merparten inom kv Väderkvarnen. De erhöll en enhetlig 1 1/2-plansbebyggelse i rött maskinslaget tegel. Alla husen utom ett uppfördes av olika fabriksarbetare. Efter 1902 blev det ett par års uppehåll i byggandet, sannolikt beroende på det pågående stadsplanearbetet, men 1905/06 tog byggandet åter fart och resten av tomterna i kv Kvarnvingen bebyggdes inom ett par år. Nu var det två- och trevåningshus som byggdes och flera av fasaderna fick en fantasifullare utformning. Byggherrarna var inte längre fabriksarbetare utan murare och snickare, ofta två tillsammans om ett hus, och några uppförde vardera två hus.

I stadsplanen 1907 förutsattes det att Revinge- och Trelleborgsjärnvägen skulle korsa stambanan och väster om denna ledas fram till centralstationen. Detta medförde att kvarteret skars av snett i öster. Tomten 3P (nu nummer 11) köptes av staden men såldes åter och bebyggdes efter det att järnvägsreservatet i och med en ny detaljplan 1989 försvunnit. Ursprungligen (1904) var det tänkt att kvarteret skulle ha kompletterats i öster med två tomter avstyckade från grannlotten nr 4 i S:t Månslyckan.

Aktuella Fastigheter

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda