Skillnad mellan versioner av "Klostret 5"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Husfakta |fastighet = Klostret 5 |namn = fd Dalby järn och diverse |bild = |bildtext = <!-- Information --> |adress = Lundavä...')
 
Rad 10: Rad 10:
 
|arkitekt        =  
 
|arkitekt        =  
 
}}
 
}}
 +
Fastigheten rymmer två ihopbyggda hus, en, relativt hög byggnad i en- och en halvplan för affärsändamål med pampig gavel som vetter mot Trekanten. Norr om denna en enplans länga inrymmande butik.
 +
 +
Den högre byggnadens fasad är i rött tegel lagd i kryssförband. Sockeln är avsatt och spritputsad. Sadeltaket har valmade gavelspetsar. Det är belagt med glaserat brunt tegel. Takets fönster och kupa är plåtinklädda. Vindsvåningen har tvåluftsfönster, vitmålade med mittpost. En frontespis vetter mot söder och en tretrappad gesims följer taket runt. Fönstren sitter i murad stickbåge, några har hela rutor. Entrén som är placerad på gaveln utgörs av en dörr i glas och stål som omges av stora butiksfönster. Ursprungligen fanns pardörr med glasrutor. Väggen här är upp till över fönsterhöjd klädd med grå marmorplattor där byggnadens funktion är inhugget; ”SPECERIER, FRÖER, JÄRN, MASKINER”. Under 1910-talet drevs diversehandel. Specerier såldes ända fram till 1971. Sedan 1920-talet blev järnvaror det stora inslaget på en expanderande marknad för hushållsvaror och maskiner. Ett foto från 1910-tal visar fotogenlampor i skyltningen, en antydan om tidens gång och ”den tekniska utvecklingen”. Västerut mot angränsande kyrkogård har en senare tillbyggnad anslutits med fasad i röd tegel och flackt tak.
 +
 +
Norrut ansluter nästa byggnad, ett lägre enplanshus med långsidan mot gatan. Kring 1900-talets början hade även denna röd tegelfasad men har senare putsats. En bild från 1910-talet visar en fyllningsdörr i par på långsidan längst i söder, där nu är fönster. Sadeltaket hade då också beklädnad av antingen papp på trekantslist eller falsad plåt. Fönstren hade fyra rutor med tvärpost och var omgivna av vitmålade utsirade karmar. Se även [[Klostret 4]]. Idag är byggnaden putsad och gråvit. Stora skyltfönster omger en dörr i glas och stål. Denna butikslokal har nyligen öppnat för en ny rörelse. Ytterligare två brunmålade dörrar på denna fasad.
 +
 +
==Bevarandesynpunkter==
 +
En stilfull butiksfasad som placerats med den kraftfullt dekorerade gaveln mot Trekanten. Den uthuggna skriften är en relativt ambitiös satsning. Dess innehåll har varit kulturbärande då den lanserat modernitetens olika inslag; elektriciteten i form av lampor, hushållsapparater och även lantbruks- och senare trädgårdsmaskiner. Byggnaden är ett betydelsefullt landmärke för förbipasserande genom Dalby. Det röda teglet i fasaden bidrar också till att byggnaden ingår i det skyddsvärda materialet.
 
[[Kategori:Klostret]]
 
[[Kategori:Klostret]]

Versionen från 25 november 2013 kl. 11.14

Klostret 5
Namnfd Dalby järn och diverse
AdressLundavägen 1
Byggnadsåruppskattat 1875

Fastigheten rymmer två ihopbyggda hus, en, relativt hög byggnad i en- och en halvplan för affärsändamål med pampig gavel som vetter mot Trekanten. Norr om denna en enplans länga inrymmande butik.

Den högre byggnadens fasad är i rött tegel lagd i kryssförband. Sockeln är avsatt och spritputsad. Sadeltaket har valmade gavelspetsar. Det är belagt med glaserat brunt tegel. Takets fönster och kupa är plåtinklädda. Vindsvåningen har tvåluftsfönster, vitmålade med mittpost. En frontespis vetter mot söder och en tretrappad gesims följer taket runt. Fönstren sitter i murad stickbåge, några har hela rutor. Entrén som är placerad på gaveln utgörs av en dörr i glas och stål som omges av stora butiksfönster. Ursprungligen fanns pardörr med glasrutor. Väggen här är upp till över fönsterhöjd klädd med grå marmorplattor där byggnadens funktion är inhugget; ”SPECERIER, FRÖER, JÄRN, MASKINER”. Under 1910-talet drevs diversehandel. Specerier såldes ända fram till 1971. Sedan 1920-talet blev järnvaror det stora inslaget på en expanderande marknad för hushållsvaror och maskiner. Ett foto från 1910-tal visar fotogenlampor i skyltningen, en antydan om tidens gång och ”den tekniska utvecklingen”. Västerut mot angränsande kyrkogård har en senare tillbyggnad anslutits med fasad i röd tegel och flackt tak.

Norrut ansluter nästa byggnad, ett lägre enplanshus med långsidan mot gatan. Kring 1900-talets början hade även denna röd tegelfasad men har senare putsats. En bild från 1910-talet visar en fyllningsdörr i par på långsidan längst i söder, där nu är fönster. Sadeltaket hade då också beklädnad av antingen papp på trekantslist eller falsad plåt. Fönstren hade fyra rutor med tvärpost och var omgivna av vitmålade utsirade karmar. Se även Klostret 4. Idag är byggnaden putsad och gråvit. Stora skyltfönster omger en dörr i glas och stål. Denna butikslokal har nyligen öppnat för en ny rörelse. Ytterligare två brunmålade dörrar på denna fasad.

Bevarandesynpunkter

En stilfull butiksfasad som placerats med den kraftfullt dekorerade gaveln mot Trekanten. Den uthuggna skriften är en relativt ambitiös satsning. Dess innehåll har varit kulturbärande då den lanserat modernitetens olika inslag; elektriciteten i form av lampor, hushållsapparater och även lantbruks- och senare trädgårdsmaskiner. Byggnaden är ett betydelsefullt landmärke för förbipasserande genom Dalby. Det röda teglet i fasaden bidrar också till att byggnaden ingår i det skyddsvärda materialet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda