Skillnad mellan versioner av "Klostret 1"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
 
|fastighet      = Klostret 1
 
|fastighet      = Klostret 1
 
|namn            = Eginogården, församlingshem
 
|namn            = Eginogården, församlingshem
|bild            =  
+
|bild            = [[File:1klostret1.jpg|250px]]
|bildtext        =  
+
|bildtext        = Klostret 1
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|adress          = Lundavägen 5
 
|adress          = Lundavägen 5

Versionen från 12 maj 2015 kl. 05.00

Klostret 1
1klostret1.jpg
Klostret 1
Information
NamnEginogården, församlingshem
AdressLundavägen 5
Byggnadsår1873, 1981
ArkitektU Wagner

Komplex som består dels av den gamla skollängan som vetter ut mot Trekanten, dels anslutande byggnad som invigdes 1983 och består av en modern och i formen klassisk; klosterliknande, något oregelbunden enplansbyggnad. Här inryms samlings- och expeditionslokaler samt församlingshem.

Skolbyggnaden är en klassisk 1800-talslänga i en och en halv våning med sadeltak. Den avsatta sockeln är nyligen putsad grå. Taket har enkupigt rött tegel. Fasaden är nyrenoverad och i vit puts. Skollängan har två takkupor i vardera riktningen som klätts med röd falsad plåt och spröjsade fönster. Hörnpartierna är utdragna. Entré från gatusidan med pardörrar som är klädda med ljus panel. Dessa var tidigare brunlaserade. Gårdssidan har två ingångar med lika pardörrar. Breda trappor vars tre steg har belagts med röd tegel. De symmetriskt placerade fönstren är stora, sexrutade och vitmålade.

Den tillbyggda verksamhetsdelen har en annan gestaltning, som en del i en klosterformation; med sadeltak som har liten lutning. Formen är avlång med brutna hörn. Fasaden har en grov, kvastad spritputs. Fönsterkupor ger ljusinsläpp i det tegelklädda taket. Plåtarbeten kring taket har en ljust brun färg i enlighet med takteglet. Fönstren åt söder är stora helrutor med tvärlist på nedre delen av rutan. Samma utformning återkommer på dörrar. Träet är här målat med en svagt ljus grågrön kulör. Södra långsidan har en utskjutande del som ett burspråk.

Utbyggnaden av församlingsgården föregicks av en rad diskussioner. Kyrkan som behövde större utrymme för sin verksamhet ville inte låta bevaringsintressena begränsa dagens behov. Att utöka lokalerna med skolans andra sida som då var privatbostad räckte inte. Antikvariska intressen var emot nybyggnation då marken hade visat sig vara rik på fornlämningar. Det föreslogs att kyrkan skulle hyra in sig i andra lokaler eller avvakta tills det nya centrum var färdigt då troligen Konsumhuset skulle bli ledigt. Men Konsum är kvar än idag och en relativt större tillbyggnad för församlingshemmet gjordes, vars verksamhet nu åter behöver mer plats.

Bevarandesynpunkter

Byggnadskomplexet har ett flertal upplevelsemässiga värden för de boende i Dalby. För det kollektiva minnet har samlingslokaler en central funktion. En rad historiska hållpunkter finns då skola inrymts här innan församlingsgårdens allsidiga verksamhet tagit vid. Vidare har småbarns- och familjeverksamhet, bostadsföreningsmöten och andra för byn gemensamma angelägenheter skett här; företeelser som har betydelse för de boende i livets olika skeden.

Gestaltningsmässigt är de båda byggnaderna centrala som blickfång och för den lokala identiteten. Bevarandeskydd gäller dock endast den äldre fd skollängan.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda