Klosterkyrkan 4

Från Bevaringsprogram
Version från den 13 maj 2019 kl. 18.21 av Henrik Borg (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Inom småskolan, stadsäga 956, ingår Västra skolhuset och Östra skolhuset. Dessa behandlas separat.
Skolhusen. Foto 1981.

Skolstyrelseprotokollen for Sankt Peters Klosters församling anger att det redan 1814 funnits ett skolhus i församlingen. Detta var beläget i Värpinge by, i den västra sockendelen. Sedan 1830-talet undervisades barnen i de östra delarna av klockaren i dennes hus. Denna uppdelning i två skolor uppges i en skrivelse vara motiverad av att vägnätet var synnerligen dåligt och att barnen därför hade stora svårigheter att ta sig till skolan samt att barnens antal, i det närmaste hundra, gjorde det berättigat att undervisningen företogs vid två ställen. 1848 byggdes nytt skolhus i Värpinge medan det dröjde till 1859—60 innan det västra sockenområdet, Klosterhusen, kunde förses med eget skolhus. Planerna kunde förverkligas efter det att extra medel ställdes till förfogande av grevinnan Wachtmeister på Trolleberg. Skolhuset, det östligaste av de nuvarande, uppfördes på platsen för den forna priorgården till Sankt Peters kloster, norr om kyrkan. Enligt tidens mönster inrymde det även bostad för läraren samt blev försett med trädgård vilken dels tjänade undervisningssyfte dels brukades privat av läraren.

Vid sekelskiftet hade antalet skolpliktiga barn växt så att ett nytt skolhus, en småskola, erfordrades. Anbud inhämtades och den beräknade byggnadskostnaden uppgick till 4—5.000 kronor. De av byggmästare N. Nilsson uppgjorda ritningarna granskades av skolinspektören J.N. Agardh som fann att fönstren enligt "Normalritningar till folkskolebyggnader" var alltför små samt att avklädningsrummet var för litet tilltaget. Ej heller ansåg folkskoleinspektören att läget var det mest lämpade, dock fanns inget bättre alternativ varför placeringen godkändes. Tidigt på hösten 1903 avsynades den nya skolbyggnaden, den västra av dagens båda skolhus, och togs därefter genast i bruk. Genom diverse om- och tillbyggnader har skolhusen efter hand utökats. De används fortfarande för undervisningssyfte.[nutidsuppdateras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda