Skillnad mellan versioner av "Klockaren 5"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
 
{{Husfakta
 
{{Husfakta
 
|fastighet      = Klockaren 5
 
|fastighet      = Klockaren 5
|bild            =  
+
|bild            = [[File:klockaren 5.JPG|250px]]
|bildtext        =  
+
|bildtext        = Klockaren 5
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|adress          = Sandbyvägen 8
 
|adress          = Sandbyvägen 8

Versionen från 12 maj 2015 kl. 06.44

Klockaren 5
Klockaren 5.JPG
Klockaren 5
Information
AdressSandbyvägen 8
Byggnadsåruppskattningsvis 1720-1750

Ursprung i Dalby 44. På fastigheten finns tre hus, ett mindre bostadshus med långsidan ut mot Sandbyvägen samt en längre byggnad norr därom med en förhöjd gavel ut mot samma vägs delning med Sjöstorpsvägen. På denna gavel är insatt en garagedörr. Här var en målerifirma inhyst, och dörrarna kan ha hört till denna verkstadslokal. Enligt ritning vid ansökan om bygglov 1977 framgår att utrymmet avsågs för garage. Då nyinstallerades VVS. El drogs också till båda husen. Ansökan gjordes om lov för omändring redan 1963. Den långa byggnaden har åt norr två kupor. På 1787 års karta finns en huslänga på till synes samma plats som denna, men även den mindre längan kan ha så lång historia. Det tredje huset står längs östra tomtgränsen på inre gården. Det har fasader av vit puts samt sadeltak. Det sägs ha varit bageri. På 1719 års karta synes dock ej någon byggnad här. Båda byggnaderna vid gatan har ett flertal år stått under reparation. De är vitputsade och har sadeltak klätt med eternitplattor resp. papp på trekantslist. Hela fastigheten har således anor från 1700-talet.

I den mindre bostadslängan är vid inventeringstillfället golvet upptaget, runt sockeln har grävts. Flera ombyggnader har skett.1989 söktes lov för omläggning av tak. Byggnaden är uppförd i korsvirke; bjälkhuvud och fyllning av halm, torv och annat naturmaterial finns kvar. Nyare pardörr med liggande panel och med litet halvcirkelformat fönster står centralt på längan mot gatan, denna har mörkt blågrön kulör liksom de äldre fönstren. Även har några fönster bytts till nya i traditionell utformning; två eller tre luft med två spröjs i var. De är vitmålade och har drevats med nutida gängse isolering. Putsen har på olika ställen lossnat och där finns gul och röd tegel samt lersten på andra ställen under putsen.

Bevarandesynpunkter

Med hänsyn till ålder och kulturhistoriskt värde skick borde husen återställas och underhållas. Eventuellt kunde befintliga garagedörrar ersättas av något mer stilenligt inslag.

Korsningen där gatehusfastigheten är belägen ingår i en mycket gammal vägsträckning norr- och österut, där den norra vägen har kantats av lantgårdar vilket framgår av 1787 år karta. Kulturmiljövärdet finns därför också i belägenheten av tomtenheten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda