Klockaren 27

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Klockaren 27
1klockaren27.jpg
Klockaren 27
Information
AdressSandbyvägen 2
Byggnadsåruppskattat 1880-tal

1972 inlämnades ansökan om lov för tillbyggnad (uthuslänga) och -78 angående skärmtak. Fastigheten består av ett gatuhus i en våning med inredd vind. Fasaden är putsad i gult och står på brunmålad sockel. Huset har sadeltak. Över den brunmålade entrédörren är en rund takkupa, homeja, placerad. Denna har spröjsat fönster. En vitmålad, profilerad takgesims följer taket. Även finns en kupa på taket åt söder, vilken är klädd med brunmålad liggande panel. Huset har kvar två skorstenar relativt centralt i byggnaden. Fönstren har två luft och är målade i brunt och vitt med omfattningar i vit slätputs.

Äldre uthusbyggnad står kvar vid sidan om men längre in från gatulinjen. Denna har brädfasad vilken tidigare varit rödmålad. Två skorstenar finns kvar.

Bevarandesynpunkter

Denna gulputsade byggnad är ett landmärke vid gamla infarten till Dalby från väster. Den hör ihop med raden av gatuhus i samma skala och liknande utförande och höga ålder som i linje följer Sandbyvägen norrut. Denna husrad omfamnar kvarteret med låg 1800-tals bebyggelse öster om vägen. Huset har sin historia som många dalbybor minns och som identifierar centrala Dalby. Huset har en harmonisk gestaltning enligt månghundraåriga regler. Vad som kan vara problematiskt kring detta hus är trafikbelastningen; huset står vid genomfartsleden för både bil och buss.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda