Skillnad mellan versioner av "Klockaren 22"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
 
|fastighet      = Klockaren 22
 
|fastighet      = Klockaren 22
 
|namn            = Klockargården
 
|namn            = Klockargården
|bild            =  
+
|bild            = [[Fil:1klockaren22.jpg|250px|]]
|bildtext        =  
+
|bildtext        = Klockaren 22
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|adress          = Länsmansvägen 3
 
|adress          = Länsmansvägen 3

Versionen från 12 maj 2015 kl. 07.31

Klockaren 22
1klockaren22.jpg
Klockaren 22
Information
NamnKlockargården
AdressLänsmansvägen 3
Byggnadsåruppskattat 1774

Gården med nr 19 finns angiven på 1787 års karta och är då en kringbyggd gård. I vilken omfattning den gårdsanläggningen motsvarar nuvarande går inte att utröna utifrån kartan men så antas i tidigare inventering. Enligt uppgift har här varit bostad för klockaren sedan 1773.

Gården består av en större länga flankerad av uthus ställda i vinkel söderut på båda sidor om den stenlagda gången som leder fram från den dekorerade grindportalen. Frontespis finns både på takets södra och norra sida. Den östra gaveln har som entré en grönmålad, paneldörr under sadeltak i liten förstukvist. Boningslängan samt östra uthuset har vit spritputs på fasaden och är i övrigt nästan lika utformade. Flera kupor och små frontespiser finns, bl a över entrédörr. Gavelrösten är täckta av rödmålad stående locklistpanel som avslutas i uddform nedåt. Dörrarna har liggande panel och är grönmålade liksom de sexrutade spröjsade tvåluftfönstren. Sadeltaket är täckt av tvåkupig röd tegel med något upphöjd nockpanna. Huvudbyggnadens vindskivor är omsorgsfullt dekorerade i ett spetsuddsmönster och vitmålade liksom övrigt plåtarbete.

1971 ansöktes om lov för ändring och omflyttning av fönster. 1998 ansöktes förutom om nybyggnad av växthus och jordkällare även om rivning av tidigare uthus.

Det västra, mindre uthuset från 1998 har pulpettak, är i vit puts samt har sedan en tid även ett växthus länkat mot gårdssidan. Detta har grönmålad stomme. Den andra sidans uthus har utformats i enlighet med huvudbyggnaden och byggdes 1952. Söder om detta även en garagebyggnad från -82 som har fasad i vitputs och sadeltak med flackare lutning. Sockeln är avsatt, svartmålad. Taket är klätt med svart papp.

Ägarna har månat om gårdens karaktär och hållit traditionell skånsk stil både ut- och invändigt. Interiört är väggar hållna i ren puts och målade i milda, traditionella färger såsom äggskal och mörkt blågrön. Snickerier är målade i både engelskt rött och mörkgrönt. Till köksinredning och fasta skåp har furu samt liknande ljusa träslag valts. Dörrar och beslag tycks vara ursprungliga. Möblemanget är också utvalt att harmoniera det traditionsrika huset.

Trädgården är stilenligt anpassad med rundade planteringar och rabatter, grusgångar, klättrande buskar och fruktträd.

Bevarandesynpunkter

Liksom Länsmansgården intill har denna gård en egen historia med sin funktion i byns bebyggelsesamling. Klockaren och kantorn som oftast var samma person hade en viktig uppgift i byns liv och tidsuppfattning. Den äldre bebyggelsen kring kyrkan bör hållas intakt och sammanbunden uppknuten i de funktioner som de varit ägnade för.

Idag är denna fastighet en väl underhållen gård med huvudbyggnad omgiven av mindre flygelbyggnader. Fönster och dörrar är hållna i traditionell skånsk utformning och kulör. Speciella är de rikligt utsirade vindskivorna vars ålder är okänd.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda