Skillnad mellan versioner av "Klockaren 21"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
 
{{Husfakta
 
{{Husfakta
 
|fastighet      = Klockaren 21
 
|fastighet      = Klockaren 21
|bild            =  
+
|bild            = [[File:1klockaren21.jpg|250px]]
|bildtext        =  
+
|bildtext        = Klockaren 21
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|adress          = Länsmansvägen 1
 
|adress          = Länsmansvägen 1

Versionen från 12 maj 2015 kl. 07.30

Klockaren 21
1klockaren21.jpg
Klockaren 21
Information
AdressLänsmansvägen 1
Byggnadsåruppskattat 1750-tal

En sammanläggning av tomter har skett 1958. Om- och tillbyggt omkring 1956 och -87. 1961 ansöktes om lov för uppförande av nytt bostadshus. På 1787 års karta finns gård nr 37, en av de äldsta gårdarna i byn som då var fyrlängad, på fastigheten. Delar av denna kan finnas kvar i nuvarande byggnad.

Gården består av en öst- västligt placerad lång bostadslänga med två olikstora vinkelbyggnader mot söder. Fasaden har vit spritputs. Gavelrösten är klädda med röd panel. En markerande frontespis som är placerad mot gatan har ett spröjsat, cirkelformat fönster vilket har funnits tidigt enligt ett äldre fotografi. Sadeltaket som är klätt med gul enkupig tegel har två homejor med nyare halvcirkelformade spröjsade fönster. Ända fram till 1950-talet var taket beklätt med halm. Fönstren i övrigt har omfattningar i vit slätputs. Entrédörrarna har diagonalt liggande panel i ljus trä.

Tomten omgärdas av en vitputsad mur krönt av hustakets tegel samt svarta järngrindar. Grusgångar och gräsmattor mellan dessa leder fram i den stora trädgårdsytan som har fruktträd och buskar i traditionell stil.

Bevarandesynpunkter

Gårdens ålder, skick och tidigare funktion gör den till ett väsentligt objekt för bevarandeskydd vilket torde vara oomstritt såväl i helhet som i detaljer. Den representerar väl den danskskånska gården med sin långa länga och två mindre flygelbyggnader. Byggnadens bevarade och väl underhållna skick gör den också till ett kulturminne från tidigare epoker med vitkalkade, kringbyggda gårdar.

I denna byggnadssamling utgör gården ett viktigt landmärke invid kyrkan och som en viktig utpost mittemot kyrkan, kungsgården och mot nordväst.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda