Kannan 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kannan 9
Kannan 9.JPG
Kannan 9
Information
AdressDalbyvägen 6
Byggnadsårca sekelskiftet 1900, påbyggt med en andra våning 1924.
ByggherreLorentz Månsson ca 1900, tillbyggt av handlare Edvard Albin Franz 1924.
Sidovy.
Sidovy.
Sidovy.
Sidovy.

Byggnaden är ursprungligen från runt sekelskiftet 1900 och hör till det tidiga stationssamhällets expansion. I dag drivs sjukvård, godisaffär och café i byggnaden men här finns även bostäder. Byggnaden, Dalbyvägen 6, då nämnd som Veberöd 12 eller 12:2, byggdes av handlaren Lorentz Månsson i ett plan med vindsvåning. (se bild nedan). 1908 dog Månsson och sonen Carl Magnus Lorentzson tog över för att 1918 sälja till Handlare Edvard Albin Franz som utvidgade verksamheten till att omfatta även spannmålshandel. Under 1950-talet byggdes f d stall/spannmålslager om till lager. [1] <ref>Gunilla Hagström: Byggmästare Nils Hagström utförde ombyggnadsarbeten på 40-50-talet.</ref>


Huvudbyggnaden uppfördes längs Dalbyvägen i en våning med källare men den byggdes på med en våning 1924 och innehåller i dag två plan samt källare och inredd vind. Byggnaden är uppförd med väggar av bränt tegel. Sockeln är slätputsad och gråmålad. Även fasaden slätputsad och målad i ljus gulaktig kulör med rusticerade hörnkedjor och en profilerad gesims. Mansardtaket är täckt med röda enkupiga tegelpannor och har två plåttäckta skorstenar i nock samt sex brunmålade och plåttäckta takkupor med lunettfönster med fast spröjs. Två takkupor i norr och två i söder samt en i öst och en i väst. Enluftsfönstren i bottenvåningen är sentida, av aluminium och vitmålade. Första våningens tvåluftsfönster är även dessa sentida och av aluminium. Spröjsarna är lösa och alla delar är vitmålade. Ett treluftsfönster av vitmålat aluminium finns i västra fasadlivet. Entrédörren till verksamhetslokalen är av brunmålat aluminium med glasparti av sentida slag. Entrén till bostaden finns i västra fasadlivet. Dörren är en sentida trädörr med glasparti med spröjs och speglar. Entrén med murade pelare och räcken är putsad i samma kulör som fasaden. Gesimsen är profilerad och taket är täckt med enkupiga tegelpannor. En omgärdad uteplats hör också till denna äldre del. Uteplatsen är belagd med betongplattor och muren är av putsat tegel med enkupiga tegelpannor som krön.


Den stora tillbyggnaden i öster har till stora delar samma utformning som den äldsta delen. Den är i två plan med inredd vind och källare i souterräng. En balkong med pelare och bjälklag av trä täcker den gamla lastbryggan och sammankopplar de båda delarna. Takkuporna är även här plåttäckta av brunmålad skivplåt, men dock större. En murad och smal skorsten i tegel är placerad i nock samt att tre pivothängda takfönster finns i det södra takfallet. Enluftsfönstren är i tillbyggnaden är pivothängda och av vitmålat aluminium. Sockeln är troligtvis av gjuten, armerad betong och har samma utseende som huvudbyggnaden bortsett från betongglasfönstren till källaren. Dörrarna till de båda lägenheterna är av vitmålat trä med glasparti med spröjsar och speglar. Entrétrapporna står på gjutna betongfundament och är täckta av sjöstensskivor, handledarna är att svartmålat smide. Två carportar är belägna intill tillbyggnaden. Den sista tillbyggnaden har en gjuten sockel av betong. Fasaderna är täckta av rött håltegel från Veberöd med en stor entrébröstning täckt av vitmålad fasspont panel. Konstruktionen är en pelar-balkkonstruktion. Pulpettaket är täckt med papp och i det finns kupolfönster. Enluftsfönstren är av trä och vitmålade med galler på insidan och skyltfönstret är även det av trä och vitmålat. Entrédörren är av brunmålat aluminium med glasparti i övre och undre spegeln med galler på insidan. Trappan är tillgänglighetsanpassad med ramp och av gjuten betong samt täckt av granitskivor. Ledaren är av järn och svartmålad. Ett mindre och sentida skärmtak av plexiglas och aluminium finns också. Gårdsplanen är helt täckt av asfalt. En mur omgärdar även östra delen fastigheten.


Ytterligare historik om ägarna och byggnaderna från inventeringsgruppen[2]: Ägarna till Veberöd 12/12:2 Från landsarkivet finns uppgiften om att Carl Magnus Lorentzson föddes 30/9 1867 och ägde Veberöd 12, 4/14700 mantal. 1918 flyttade han och hans familj till Limhamn. Uppgifterna nedan bygger på inventeringsgruppen. Handlare Edvard Albin Franz köpte verksamheten av C M Lorentzon år 1918 och utvidgade till bl.a. sädesmagasin (innan Spannmål och Trä). Ägde fastigheten till 1938. Handlare Sigfrid Emanuel Kjell innehade fastigheten 1938 -1946. Förmodligen byggdes huset om under Kjells tid och fick sitt nuvarande utseende. På huset stod det Franz efterträdare då fam. Lundin köpte huset. Erik och Ewy Lundin, med 4 barn, köpte byggnaderna 1946 och drev lanthandel fram till 1973. De byggde delvis om huset, i huvudbyggnaden fanns lanthandel i en del av huset, den andra halvan var färghandel. Under Lundins tid ändrades detta och lagerbyggnaden (nuv. Niroma) blev färghandel och verksamheten utökades till enbart lanthandel. Lundins ändrade också sädesmagasinet, f.d. häststallarna, så att det blev lagerbyggnad på 50-talet. I båda husen fanns rum/lägenheter till personal och tjänstefolk. De tre rummen mot gården byggdes om så att tre av barnen fick eget rum. Lanthandelshuset hade förr en härlig GUL färg. Och var en mycket ståndsmässig vacker byggnad, med träinredning, blyfönster och marmorgolv i bostadsdelen. Båda byggnaderna, Dalbyvägen 4 och 6, tillhörde på Lundins tid: lanthandeln och i fastigheten på Dalbyvägen 4 fanns då bl.a. en färgaffär med en bensinpump utanför med manuell betjäning. På gården mellan husen kunde man stalla upp hästarna när man handlade i byn eller gick på krogen. Dessa gjordes sen om och blev lager. I den låga fastigheten fanns det 2 lägenheter, där Lundins personal bodde. Samma gällde i den stora fastigheten. Nedanvåningen bakom affären (tidigare bostad åt Franz) hyrdes bl.a. ut till bilverkstadens hyresgäst Harry Nilsson med familj, hustru och tre döttrar. Harry Nilsson hade bilverkstad efter att kundstallarna byggts om på slutet av 1950-talet. Delar av verkstaden byggdes om till hyresfrysfack på 1960-talet. Familjen Franz ligger begravda på Veberöds kyrkogård och har bl.a. skänkt den stora ”byakistan”, som används av Veberöds åldermansgille.


Paret Malmborg, vars ättlingar nu äger butikskedjan Malmborgs, började arbeta hos Lundins innan de 1953 köpte en mjölkaffär med tillhörande bostad (det enda som fanns att hyra då). Det var alltså en slump att de själva började med specerier, som nu blivit en stor butikskedja.


Anders Gynnstam var också expedit hos Lundins, men det var i deras lanthandel på Kyrkogatan. Han övertog affären där när fam. Lundin köpte stora lanthandeln på Dalbyvägen. Han fortsatte i den mindre ICA affären på hörnet av Järnvägsgatan/Mejerigatan efter att Kyrkogatans affär blev ”Ljus och Lykta”. Lars Johansson, övertog över affären 1973 och hade den till 1979 då han lät bygga den nya ICA affären i byn. 1979 köptes huset av ägaren till Stjärnfoto och drev affärsverksamhet där i några år. Det fanns även en bokhandel i huset en tid.

referenser

<references/>

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda