Humlan 3

Från Bevaringsprogram
Version från den 19 november 2018 kl. 21.14 av David Foisack (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Humlan 3
P1000260Hu3.JPG
Humlan 3
Information
AdressLäkaregatan 15
Byggnadsår1900-1910, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000261Hu3.JPG
P1000263Hu3.JPG

Humlan 3 med adressen Läkaregatan 15 är enligt ägaren byggt 1932. Byggnaden hör till det området av Veberöd som växte fram i och med industrialiseringen av byn i samband med järnvägens ankomst. Hushållningssällskapets karta från 1912 visar dock att det finns bebyggelse på tomten redan då. Att det är samma byggnad är högst troligt.

Byggnaden är uppförd i ett plan med inredd vind samt ett större uthus med affärslokal och förråd. Bostadshuset står troligtvis på en natursstensgrund med tanke på byggnadens ålder. Sockeln är slätputsad och målad. Den bärande konstruktionen är en murad konstruktion av lertegel och bränt tegel. Fasaderna är spritputsade och gråmålade med slätputsade och vitmålade fönster- och dörromfattningar. Byggnaden har slätputsade och rusticerade hörnkedjor och en profilerad gesims. Hörnkedjorna och gesimsen är båda vitmålade. Sadeltaket är täckt med svart, tvåkupiga betongpannor och har en putsad skorsten med plåtinklädd krona. Fönstren är sentida och i trä med lösa spröjsar. De är i två eller tre lufter och vitmålade. Entrén har ett trappsteg av granit och dörren är en vitmålad, sentida trädörr med glasparti med spröjsar.

Även uthuset står på naturstensgrund med putsad sockel. Fasaderna är slätputsade och vitmålade. Gavelröstena är täckta med gråmålad locklistpanel och har ett betsat lunettfönster mot gatan. Sadeltaket är täckt med eternitplattor och har två murade tegelskorstenar med gjuten krona i nock. Fönster och dörr är i betsat trä. Fönstren är i en luft med aluminiumkarm och dörren har stort glasparti och spegel.

Tomten är delvis omgärdad av ett trästaket med liggande brädor. Gångar är plattsatta med betongsten, mackadam och kalkstenar. Trädgården var inte tillgänglig vid inventeringstillfället.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda