Skillnad mellan versioner av "Hingsten"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 1: Rad 1:
Kvarteret Hingsten (1-12) utgörs av enplanshus med platta tak och vidbyggda garage uppförda på 1970- talet. Byggnaderna är placerade utmed förgårdsmarken på tomterna. Byggnadernas planformer skiljer sig något åt sinsemellan: husen utmed Plommongatan är hästskoformade med en slags atriumgård inåt trädgården, medan några av husen utmed Persikogatan har en mer kvadratisk planform. Byggnaderna har fasader av gult tegel med partier av svart lockläktpanel. En bred takskiva klädd med svart liggande panel avslutar byggnaderna upptill. De svartmålade fönstren av varierande storlek och form sitter i band. Ett hus i kvarteret har en förändrad utformning med ommålade fasader i vitt. Byggnadernas volymer, gula tegelfasader med svarta snickerier/ paneler, fönstersättning och med endast buskar som omgärdar tomterna ger en mycket sammanhållen karaktär.
+
Kvarteret Hingsten (1-12) utgörs av enplanshus med platta tak och vidbyggda garage uppförda på 1970-talets början. Byggnaderna är placerade utmed förgårdsmarken på tomterna. Byggnadernas planformer skiljer sig något åt sinsemellan: husen utmed Plommongatan är hästskoformade med en slags atriumgård inåt trädgården, medan några av husen utmed Persikogatan har en mer kvadratisk planform. Byggnaderna har fasader av gult tegel med partier av svart lockläktpanel. En bred takskiva klädd med svart liggande panel avslutar byggnaderna upptill. De svartmålade fönstren av varierande storlek och form sitter i band. Ett hus i kvarteret har en förändrad utformning med ommålade fasader i vitt. Byggnadernas volymer, gula tegelfasader med svarta snickerier/ paneler, fönstersättning och med endast buskar som omgärdar tomterna ger en mycket sammanhållen karaktär. Villorna tillkom enligt uppgift i samband med utställningen "Växa i villa" som arrangerades av Veberöds kommun och LOBA-byggföretaget. Se mer under historik i inledningen av Veberöd.
  
 
<gallery>
 
<gallery>

Nuvarande version från 20 december 2018 kl. 10.49

Kvarteret Hingsten (1-12) utgörs av enplanshus med platta tak och vidbyggda garage uppförda på 1970-talets början. Byggnaderna är placerade utmed förgårdsmarken på tomterna. Byggnadernas planformer skiljer sig något åt sinsemellan: husen utmed Plommongatan är hästskoformade med en slags atriumgård inåt trädgården, medan några av husen utmed Persikogatan har en mer kvadratisk planform. Byggnaderna har fasader av gult tegel med partier av svart lockläktpanel. En bred takskiva klädd med svart liggande panel avslutar byggnaderna upptill. De svartmålade fönstren av varierande storlek och form sitter i band. Ett hus i kvarteret har en förändrad utformning med ommålade fasader i vitt. Byggnadernas volymer, gula tegelfasader med svarta snickerier/ paneler, fönstersättning och med endast buskar som omgärdar tomterna ger en mycket sammanhållen karaktär. Villorna tillkom enligt uppgift i samband med utställningen "Växa i villa" som arrangerades av Veberöds kommun och LOBA-byggföretaget. Se mer under historik i inledningen av Veberöd.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda