Grynmalaren 35

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Grynmalaren 35
Grynmalaren 35.png
Grynmalaren 35
Information
AdressLilla Södergatan 17
Byggnadsår1886
Byggherretimmerman O. Höglund

Tvåvånings bostadshus. Fasaden är förändrad; sockeln är klädd med bruna och bottenvåningen med gula klinkerplattor. Den övre våningen är gulmålad direkt på teglet. Panelklädd port och nya brunbetsade fönsterbågar. Kulterstensatt gårdsplan och trädgård.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshus i två våningar med källare och senare inredd vind. Åt gården finns två sidoflyglar. Sockeln är av grå puts, åt gatan är bottenvåningen rusticerad med antikvit puts, fris med röd plåtavtäckning och däröver ljusare puts. En ursprunglig körport, målad röd, med överljus i tre rutor. Fönstren är rödmålade, tvålufts med spröjs, troligen sekundära. Taket är ett sadeltak täckt av röd bandplåt. Sekundära takkupor av röd bandplåt. Den södra flygeln mot gården har samma typ av fönster som mot gatan, medan den norra flygelns fönster ser ursprungliga ut. Nya externa trappor har byggts till flyglarna. Flyglarna är utformade som halvhus med pulpettak. Gården är grusad och delvis planterad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda