Skillnad mellan versioner av "Garvaren"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Fastigheter i kvarteret Garvaren)
(Aktuella Fastigheter)
Rad 22: Rad 22:
 
*[[Garvaren 20]]
 
*[[Garvaren 20]]
 
*[[Garvaren 26]]
 
*[[Garvaren 26]]
 +
*[[Garvaren 28]] {{Riven}}
 
*[[Garvaren 29]]
 
*[[Garvaren 29]]
  

Versionen från 10 september 2019 kl. 10.40

Kv. Garvaren. Uppdaterad kulturmiljöinventering 2006-2009
Östra Vallgatan från nordöst 1905. Kulturens arkiv.

Kvarteret ligger precis innanför den gamla stadsvallen. Östra Mårtensgatan lades antagligen ut under medeltidens senare del, medan resten av de omgivande gatorna är äldre. Östra Mårtensgatan kom dock att bli stadens huvudinfart från öster och bebyggelsen koncentrerades till den. Vid medeltidens slut tycks kvarteret ha varit uppdelat på fyra, fem tomter. De har senare styckats upp i ett antal småtomter, men ännu finns i stort sett de medeltida tomtgränserna bevarade. Vid slutet av 1700-talet var hela den södra delen av kvarteret bebyggd och en bit upp på Stora Tomegatan fanns två småhus. Ännu in på 1960-talet stod en stor kringbyggd gård från 1805—07 i hörnet Stora Tomegatan—Östra Mårtensgatan. I ett av gathusets rum var redan 1829 en handelsbod inredd. Gården övertogs 1860 av garvare Luudbom som kvarteret har döpts efter. Gårdsanläggningen och ett grannhus revs 1961 för att lämna plats åt posthuset.

Den stora tomten längs Magle Lilla Kyrkogata styckades på 1850- och 60-talet upp i en rad småtomter som bebyggdes med enkla envåningshus. Det var framförallt hantverkare och annat enklare folk som skaffade sig hus här. Husen är idag i flera fall hårt moderniserade men gatan har behållit en enhetlig fasadlinje.

Tomterna längs Östra Vallgatan bebyggdes några år senare. På de smala djupa tomterna uppfördes också en rad gårdshus. Tomten nr 9 är fortfarande i ett relativt ursprungligt skick med de gamla gårdsbyggnaderna grupperade kring en stensatt gårdsplan. Ursprungligen var de inredda till stall, svinhus, slakteri m. m. Även gården på tomt nr 28 vid Östra Vallgatan har ännu en ålderdomlig karaktär med en rad äldre detaljer som fönster och dorrar bevarade.

Aktuella Fastigheter

Tidigare Fastigheter

Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda