Skillnad mellan versioner av "Galgevången 2:3"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 9: Rad 9:
 
|byggherre      = bokförläggare Jacob Gleerup, 1905 häradsh. Gustaf de Maré
 
|byggherre      = bokförläggare Jacob Gleerup, 1905 häradsh. Gustaf de Maré
 
|arkitekt        = 1880 Helgo Zettervall
 
|arkitekt        = 1880 Helgo Zettervall
 +
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad
 
}}
 
}}
 +
 
[[Fil:Villa sunna.png|miniatyr|left|Villa Sunna]]
 
[[Fil:Villa sunna.png|miniatyr|left|Villa Sunna]]
 +
 
Tomten utgjorde förr fäladslotten till Gleerups tomt 264 A2 inne i staden. Stadens gemensamma fäladsmark hade 1797 delats upp på tomterna i staden. Fäladslotterna ägdes fortfarande av staden men arrenderades ut till tomtägarna mot en låg avgift. De skulle på evärdlig tid vara förenade med respektive tomt och fick inte skiljas från dessa. När Gleerup 1876 sålde tomten inne i staden ingick det i köpevillkoren att han skulle få behålla fäladslotten och att köparen istället skulle avstå en ny fäladslott till tomten av sina egna marker. Efter omröstning i stadsfullmäktige och beslut av K Maj:t fick Gleerup arrangemanget godkänt och den gamla fäladslotten omvandlades 1881 till odaljord och gick därefter under namnet Egendomen Sunna.
 
Tomten utgjorde förr fäladslotten till Gleerups tomt 264 A2 inne i staden. Stadens gemensamma fäladsmark hade 1797 delats upp på tomterna i staden. Fäladslotterna ägdes fortfarande av staden men arrenderades ut till tomtägarna mot en låg avgift. De skulle på evärdlig tid vara förenade med respektive tomt och fick inte skiljas från dessa. När Gleerup 1876 sålde tomten inne i staden ingick det i köpevillkoren att han skulle få behålla fäladslotten och att köparen istället skulle avstå en ny fäladslott till tomten av sina egna marker. Efter omröstning i stadsfullmäktige och beslut av K Maj:t fick Gleerup arrangemanget godkänt och den gamla fäladslotten omvandlades 1881 till odaljord och gick därefter under namnet Egendomen Sunna.
  
Rad 26: Rad 29:
  
 
Enligt förslag till detaljplan skall tillbyggnaden från 1905 rivas och i trädgården uppföras två niovåningshus innehållande pensionärsbostäder.{{nu}}
 
Enligt förslag till detaljplan skall tillbyggnaden från 1905 rivas och i trädgården uppföras två niovåningshus innehållande pensionärsbostäder.{{nu}}
 +
 
<gallery>
 
<gallery>
 
File:Villa_sunna_detalj.png|Detalj
 
File:Villa_sunna_detalj.png|Detalj
Rad 35: Rad 39:
 
File:Familjen gleerup.png|Familjen Gleerup. Foto Kulturen.
 
File:Familjen gleerup.png|Familjen Gleerup. Foto Kulturen.
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
 
[[Kategori:Galgevången]]
 
[[Kategori:Galgevången]]

Nuvarande version från 2 december 2019 kl. 16.07

Galgevången 2:3
Galgevangen 23.png
Galgevången 2:3
Information
NamnVilla Sunna
AdressDalbyvägen 11
Byggnadsår1880 omb 1905?
Byggherrebokförläggare Jacob Gleerup, 1905 häradsh. Gustaf de Maré
Arkitekt1880 Helgo Zettervall
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Villa Sunna

Tomten utgjorde förr fäladslotten till Gleerups tomt 264 A2 inne i staden. Stadens gemensamma fäladsmark hade 1797 delats upp på tomterna i staden. Fäladslotterna ägdes fortfarande av staden men arrenderades ut till tomtägarna mot en låg avgift. De skulle på evärdlig tid vara förenade med respektive tomt och fick inte skiljas från dessa. När Gleerup 1876 sålde tomten inne i staden ingick det i köpevillkoren att han skulle få behålla fäladslotten och att köparen istället skulle avstå en ny fäladslott till tomten av sina egna marker. Efter omröstning i stadsfullmäktige och beslut av K Maj:t fick Gleerup arrangemanget godkänt och den gamla fäladslotten omvandlades 1881 till odaljord och gick därefter under namnet Egendomen Sunna.

Gleerup anhöll 1880 hos byggnadsnämnden om att "i min utanför Östertull belägna trädgård" få uppföra "En sommarbostad af plank och bräder täckt med käradt och sandadt takpapp, och en uthusbyggnad af korsvirke och bräder, äfvenledes täckt med käradt och sandadt takpapp."

Villan är uppförd i liggande gulmålad brädpanel och har ett förhöjt, vinkelställt mittparti som i huvudfasaden markeras av en öppen veranda. Verandan är uppbyggd av profilerade, skulpterade stolpar och har ett mönstersågat räcke. Upptill var utrymmet mellan stolparna tidigare utfyllt med snickarglädje. Från verandan leder en helfransk altandörr in till salen. Dörren har liksom de bägge flankerande fönsterna höga rundbågade överstycken och i fönsterbröstningarna snedställd panel. Den välbevarade salen upptar hela mittpartiet och har parkettgolv, bröstningspanel och påkostade stuckaturer. På långsidorna vitglaserade kakelugnar med krönande örnar. På ömse sidor av salen låg sammanlagt fyra sovrum. De i väster åtskildes av en tambur som ledde ut till en entré med förstukvist på västgaveln. Även förstukvisten hade en rik utformning motsvarande den på verandan. De bägge sovrummen i öster åtskildes av ett trädgårdsrum som liksom tamburen var försett med takfönster. Från östgaveln utgår en lägre, smal flygel som bl a innehöll kök och pigkammare. I vinkeln mellan huvudbyggnaden och flygeln fanns en öppen veranda som senare har byggts in. De flacka sadeltaken, senare klädda med rödmålad korrugerad plåt, har utskjutande takfötter med profilerade bjälkändar. På den friliggande gaveln en mönstersågad fris under takfoten. Vitmålade fönster med profilerade omfattningar, på framförallt nordsidan är en del av de ursprungliga bevarade. Byggnaden har förenklats på ett antal punkter, bl a har listerna med löpande hundmotiv ovanpå gavlarna slopats liksom kornischerna över fönsterna. Trots förändringarna är byggnadens ursprungliga karaktär välbevarad.

Huset köptes 1905 av revisionssekreteraren och häradshövdingen G. G. H. A. de Maré med tingsställe i Dalby. Han var i behov av administrationslokaler närmare Lund och lät förmodligen tämligen omgående, senast 1909, uppföra en större tillbyggnad. Den har en gulmålad spritputs med gräddvita detaljer och en T-formad plan. Huvudfasaden, som utgörs av långsidan mot väster, har en mittrisalit krönt av en frontespis. Tidigare fanns där även en veranda med balkong på taket. Ursprungliga, stickbågiga fönster med profilerade omfattningar, större på sydgaveln. Tillbyggnaden har medvetet utformats så att dess sydgavel samspelar med verandan på den äldre byggnaden. Av en i en hel del detaljer såsom i takkupornas och takfotens utformning knöt tillbyggnaden an till den äldre träarkitekturen och även tillbyggnaden har haft en del mönstersågade detaljer, framför allt på gavlarna. Även invändigt är tillbyggnaden välbevarad med naturalistiska stuckaturer, snickerier, parkettgolv och en kakelklädd "öppen spis".

Uthuset är samtida med huvudbyggnaden och även det ritat av Zettervall. Det har flera omsorgsfullt utformade detaljer. Bottenvåningen är utförd i korsvirke med dekorativt profilerade stolpar i timran och pärlspontpanel i fyllningarna. Överdelen är klädd med locklistpanel med sågtandad avslutning nedåt och har fönster med mönstersågade omfattningar. Byggnaden har bl a använts till stall, vagnsbod och avträde.

Vid utfarten mot Tornavägen ligger en villa i rött maskinslaget tegel uppförd, troligen på 20-talet, som bostad åt gårdskarlen, som bl a skötte eldningen och trädgården. Sadeltaket är täckt med rött tegel och har en trappad gesims. Vitmålade fönster med lösa innanfönster och murade fönsterbänkar. Ena delen av gatufasaden är indragen och där har uppförts ett vindfång inklätt med skivor.

Den väl uppvuxna trädgården har en parkartad karaktär med en fruktträdgård i det nordvästra hörnet. Nere vid Dalbyvägen en liten damm och ett större stenparti med en kallmurad urtagning för en sittgrupp.

Enligt förslag till detaljplan skall tillbyggnaden från 1905 rivas och i trädgården uppföras två niovåningshus innehållande pensionärsbostäder.[nutidsuppdateras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda