Gästis 7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gästis 7
NamnAnnexbyggnaden
AdressTingsgatan 6B
Byggnadsår1907

Utgör idag verksamhetslokaler samt bostadslägenhet. Av juridiska förrättningar som berört fastigheten tillbaka i historien är det viktigaste storskiftet 1801. Byggnaden är uppförd som annex till Dalby Gästis och står som en hög, långsmal vinkel i två och en halv våning med medeltidsromantiska stildrag. Huset har sadeltak med brutna gavelspetsar och är klätt med enkupigt tegel. Taket har två kupor och fönster åt söder. Sockeln är avsatt och spritputsad. Fasadernas gulskiftande tegelyta med inslag av gråsvart, troligen dalbytillverkat tegel, har dekorerande inslag i röd tegel. Trappade gesimser följer taket runt om. Över väggytan löper flera gesimser och bandornament. Åt innergården finns entrén centralt placerad och där är dörrarna placerade i par ovan hög trappa. De är vitmålade och har överljus. Ornamentik i murningen såsom dekorerande bårder, gesimser och friser finns även kring dörrar och fönster. Fasaden åt norr har tre blindfönster i rad. Den västra gaveln har ett blindfönster som placerats omgivet av två glasade fönster, alla i samma utförande med fyra rutor och tvärpost. Hörnpartierna och fönsteromfattningar är utdragna och murade i röd tegel, såsom rundbågar över dörrar och fönster. Fönstren är vitmålade, murade med stickbåge och utkragningar av teglet har gjorts under fönster och över sockel.

Mot Trekanten finns butiksentré, från innergården andra verksamhetslokaler. Övre våningen är inredd som lägenhet. Butiksentrén har ny dörr av glas infattad i träram, ovan en hög trappa klädd med svarta skifferplattor. På östra gaveln har under 1960-70-tal länkats en envåningsbyggnad av vitmålade betongblock med rödmålad utkragning för det platta taket. Inhyser nu tryckeri. Denna utbyggnad i betong bryter helt i stil mot huvudbyggnaden och de omgivande husen.

Bevarandesynpunkter

Byggnaden representerar väl ett hantverk i byggkonsten som försvunnit under 1900-talets mitt då prefabricering av byggnadsdelar blev alltmer förekommande. Med tidstypisk gestaltning i medeltidsromantiska drag representerar byggnaden kulturhistoriska element från en tid då national- och historieromantik dominerade konst, litteratur och arkitektur. Byggnaden är även i sig mäktig och imponerande i storlek och form.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda