Fiskaren 15

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Fiskaren 15 fd. del av Fiskaren 8
Fiskaren 8 gronegatan 2.png
Grönegatan 2. Foto 1981.
Information
AdressStora Fiskaregatan 2, Grönegatan 2B
ByggnadsårStora Fiskaregatan 2: 1871/75, omb 1927
Grönegatan 2: 1925
ByggherreStora Fiskaregatan 2: tunnbindare C. Andersson
Grönegatan 2: fru Mathilda Andersson
ArkitektGrönegatan 2: byggnadskontrollant Alfred Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Den äldre bebyggelsen i gårdens södra del ersattes 1871 med ett hörnhus i två våningar med en kort flygel vid Grönegatan från 1875. Det var inrett till bryggerilokaler i bottenvåningen och magasin i den övre. 1927 inreddes café i bottenvåningen och däröver bostäder. På den återstående delen av tomten vid Grönegatan byggdes 1925 ett trevåningshus. Båda byggnaderna är uppförda av gult tegel med tegeltäckta tak och grönmålade fönster med tvärpost.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Butiks- och bostadshus som byggs i tre våningar. Den södra delen förefaller vara påbyggt det befintliga hörnhuset. Fasaden av gult tegel i kryssförband, gaveln åt söder i tegel av ojämn bränning. Sättningssprickor i fasaden antyder att huset glider mot norr. Utkragad takfotsgesims och en utkragad gesims skiljer bottenvåning från övre, i övrigt ingen dekor. Ursprungliga fönster i korspost, grönmålade. Bottenvåningens fönster och entré sentida. Valmat sadeltak belagt med enkupiga röda tegelpannor.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda