Förord till Dalby

Från Bevaringsprogram
Version från den 18 november 2013 kl. 13.20 av Bevaringsprogrammet (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Den planerade utbyggnaden av Dalby i Lunds kommun kommer att förändra samhället på flera sätt. Idag är storleken sådan att inflyttade ganska snart blir bekanta med många ansikten och tidigare bybor känner varandra. Olika aktiviteter och ärenden i byn skapar igenkännande.

En utbyggnad resulterar i en mer utspridd skala och förändras med tidsandan som världen i övrigt. Nyinflyttade kommer att integreras. Den fysiska karaktären och den uppfattade bilden av traditionell by kommer att förskjutas successivt. I takt med att skalan på byn förändras genom denna utbyggnad kommer också de inflyttade hushållens preferenser att styra fortsatt utveckling. Som föreliggande inventering belyser, har så skett tidigare med andra stora samhällsomvandlingar. Dalby har över tid utvecklats och förändrats med skiftena, med den industriella uppbyggnaden med stenkross, betongtillverkning, järnvägsutbyggnad under det sena 1800-talet och med småindustrier även senare.

Att barn får kunskap om sin hembygd ger grund för hemkänsla och identifikation med boendemiljön. Detta kan ske i skolan och i det dagliga livets olika aktiviteter. Ett syfte med kulturhistorisk dokumentation är att skapa underlag för och förståelse av denna process. Belysning av olika skeden i byggnadernas bakgrund och tillblivelse som här av teglets lokala förankring ger en annan bild än den synliga och perspektiv på samhällets utvecklingsfaser. Detaljkunskaper om material, byggnadsteknik och -historia ger länkar till andra områden i den lokala identitetsbilden och intresse av att vårda den.

Föreliggande rapport utgör redovisning av en byggnadsinventering i Dalby. Kriterier vad avser tillkomst eller gestaltning är främst hög ålder och utsatt belägenhet i bebyggelsen eller annan särart. En skattad linje kring centrum och innanför Sandbyvägen - Allégatan gavs för inventeringens område. Under arbetets gång befanns ett antal hus i angränsning också vara av värde för inventeringen. Så åskådliggör gården Egino 13 raden av gårdar norrut från byn före skiftena. Kvarteren Skomakaren och Smedjan ger en antydan om byns växt i hantverkshus. Kvarteret Möllan minner om tiden då jordbruken kring byn och därmed möllan var i verksamhet. Stationsområdets äldre bebyggelse kom att betonas då ny järnvägsutbyggnad blir alltmer aktuell.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda