Skillnad mellan versioner av "Egino 13"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Husfakta |fastighet = Egino 13 |namn = Danielssons gård |bild = |bildtext = <!-- Information --> |adress = Sandbyvägen 1 |byg...')
 
Rad 10: Rad 10:
 
|arkitekt        =  
 
|arkitekt        =  
 
}}
 
}}
 +
Ursprung i Dalby 8:1. Detta är en tidigare jordbruksfastighet som har bakgrund i 1700-talet. Nuvarande bostadshus är byggt 1936 Den kringbyggda formen är bibehållen, dock med vissa av tidens successiva förändringar. Så står bostadshus och två större ekonomibyggnader kvar varav den ena är putsad och den andra är i röd tegel. Endast två mindre uthusbyggnader har tillkommit på den nordvästra gårdsdelen. På innergården har den äldre kullerstenbeläggningen bibehållits nästan fram till idag då ny sten satts.
 +
 +
Gårdens egentliga bostadshus idag är uppfört i röd tegel, har sadeltak täckt med eternitplattor samt en frontespis åt söder. Med dagens ögon är byggnaden gestaltad i ett en- och enhalvplanshus, högt och med brant takfall. Fönstren är av två- och treluftstyp som har bibehållits väl i en harmonisk ursprunglig utformning. De är vitmålade och har en något oregelbunden spröjs, några endast en tunn list i var luft. Även de små vindsfönstren är konstfullt utformade i klyftform med spröjs. Östra gaveln har en ingång och en ny vitmålad dörr med fönster. Fasad-en har välartikulerade ornament i murningen med hörnkedjor och tandsnitt i gesimsen som följer taket runt om. Uthus i västra gårdsdelen har sadeltak och rundade övre fönsterkarmar, garaget vid sidan om är vitputsat och har röda dörrar. Trädgård med gräsmatta omger huset utanför mot den stensatta gården.
 +
 +
Den östra gårdslängan ligger i nordsydlig riktning och följer Sjöstorpsvägen. Den står på granitsockel. Vid 1900-talets början ingick längan i en äldre trelängad sammanbyggd formation. Byggnadens södra del är nyligen renoverad, vitputsad och inredd. Gavelröstena är klädda med nu nymålad brädpanel i rött. Plåt i rännor kring tak har röd kulör. Tvåluftsfönstren är också rödmålade liksom en pardörr som utgör entré och har överljus. Byggnaden har enligt uppgift stomme av tegel. Detta kan gälla endast den södra delen där bränt tegel finns. I norra delen är råsten och korsvirke stomme. Markerade hörn med utdragna lisener utanför murlivet i samma slätputs som övrig fasad. Taket är täckt med en äldre variant av korrugerad eternit. Norra gaveln är ej restaurerad och röjer en äldre mur under den raserade äldre putsen. Södra entrén är klädd med diagonalt lagd panel. Längan har på norra delen ett äldre portpar av stående rödmålad panel.
 +
 +
Den stora uthuslängan belägen i öst-västlig riktning är uppförd 1905 i rött tegel på granitgrund, även då friliggande. Den har sadeltak av korrugerad eternit och fönster av gjutjärn. Dörrar och portar är rödmålade. På längsgående fasadväggar synes en rad ankarsluten. Ursprungliga magasinluckor är placerade upptill.
 +
 +
==Bevarandesynpunkter==
 +
Denna gård är i helhet rik på kulturhistoria. Gårdens ålder och byggnaderna i sig gör att de är viktiga att bevara för framtida upplevelser av historisk bebyggelse. Gården har tillbaka i tiden, som framgår av kartan 1787, utgjort en i raden av gårdar längs vägen norrut. Byggnaderna, dels den stilfulla men inte fullt så gamla bostaden, dels de äldre lagårds- och magasinbyggnaderna, motsvarar den kringbyggda gården vilken varit landskapstypisk i många hundra år.
 
[[Kategori:Egino]]
 
[[Kategori:Egino]]

Versionen från 28 november 2013 kl. 12.46

Egino 13
NamnDanielssons gård
AdressSandbyvägen 1
Byggnadsår1700-tal, 1936

Ursprung i Dalby 8:1. Detta är en tidigare jordbruksfastighet som har bakgrund i 1700-talet. Nuvarande bostadshus är byggt 1936 Den kringbyggda formen är bibehållen, dock med vissa av tidens successiva förändringar. Så står bostadshus och två större ekonomibyggnader kvar varav den ena är putsad och den andra är i röd tegel. Endast två mindre uthusbyggnader har tillkommit på den nordvästra gårdsdelen. På innergården har den äldre kullerstenbeläggningen bibehållits nästan fram till idag då ny sten satts.

Gårdens egentliga bostadshus idag är uppfört i röd tegel, har sadeltak täckt med eternitplattor samt en frontespis åt söder. Med dagens ögon är byggnaden gestaltad i ett en- och enhalvplanshus, högt och med brant takfall. Fönstren är av två- och treluftstyp som har bibehållits väl i en harmonisk ursprunglig utformning. De är vitmålade och har en något oregelbunden spröjs, några endast en tunn list i var luft. Även de små vindsfönstren är konstfullt utformade i klyftform med spröjs. Östra gaveln har en ingång och en ny vitmålad dörr med fönster. Fasad-en har välartikulerade ornament i murningen med hörnkedjor och tandsnitt i gesimsen som följer taket runt om. Uthus i västra gårdsdelen har sadeltak och rundade övre fönsterkarmar, garaget vid sidan om är vitputsat och har röda dörrar. Trädgård med gräsmatta omger huset utanför mot den stensatta gården.

Den östra gårdslängan ligger i nordsydlig riktning och följer Sjöstorpsvägen. Den står på granitsockel. Vid 1900-talets början ingick längan i en äldre trelängad sammanbyggd formation. Byggnadens södra del är nyligen renoverad, vitputsad och inredd. Gavelröstena är klädda med nu nymålad brädpanel i rött. Plåt i rännor kring tak har röd kulör. Tvåluftsfönstren är också rödmålade liksom en pardörr som utgör entré och har överljus. Byggnaden har enligt uppgift stomme av tegel. Detta kan gälla endast den södra delen där bränt tegel finns. I norra delen är råsten och korsvirke stomme. Markerade hörn med utdragna lisener utanför murlivet i samma slätputs som övrig fasad. Taket är täckt med en äldre variant av korrugerad eternit. Norra gaveln är ej restaurerad och röjer en äldre mur under den raserade äldre putsen. Södra entrén är klädd med diagonalt lagd panel. Längan har på norra delen ett äldre portpar av stående rödmålad panel.

Den stora uthuslängan belägen i öst-västlig riktning är uppförd 1905 i rött tegel på granitgrund, även då friliggande. Den har sadeltak av korrugerad eternit och fönster av gjutjärn. Dörrar och portar är rödmålade. På längsgående fasadväggar synes en rad ankarsluten. Ursprungliga magasinluckor är placerade upptill.

Bevarandesynpunkter

Denna gård är i helhet rik på kulturhistoria. Gårdens ålder och byggnaderna i sig gör att de är viktiga att bevara för framtida upplevelser av historisk bebyggelse. Gården har tillbaka i tiden, som framgår av kartan 1787, utgjort en i raden av gårdar längs vägen norrut. Byggnaderna, dels den stilfulla men inte fullt så gamla bostaden, dels de äldre lagårds- och magasinbyggnaderna, motsvarar den kringbyggda gården vilken varit landskapstypisk i många hundra år.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda