Skillnad mellan versioner av "Dalby bibliotek, Skjutsstallarna"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
 
|fastighet      = Tingshuset 2
 
|fastighet      = Tingshuset 2
 
|namn            = Dalby bibliotek, Skjutsstallarna
 
|namn            = Dalby bibliotek, Skjutsstallarna
|bild            =  
+
|bild            = [[File:1Skjutsstallarna7092.jpg|250px]]
|bildtext        =  
+
|bildtext        = Dalby bibliotek, Skjutsstallarna
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|adress          = Allégatan 1
 
|adress          = Allégatan 1

Versionen från 12 maj 2015 kl. 05.12

Tingshuset 2
1Skjutsstallarna7092.jpg
Dalby bibliotek, Skjutsstallarna
Information
NamnDalby bibliotek, Skjutsstallarna
AdressAllégatan 1
Byggnadsår1907
Arkitektvid ombyggnad Lars Wesén

Efter det att en länge planerad ombyggnad genomfördes och flyttning av kommundelsbiblioteket till detta hus blev klart, finns nu en naturlig anslutning till övriga byggnader i kvarteret som fått en mer sammanhållen funktion än tidigare. Biblioteket inhyser ett flertal aktiviteter för medborgarna.

Den gamla byggnadens skal är bevarat, liksom detaljer kring fönster och dörrar samt de gamla gjutjärnsfönstren. Exteriört är det främst fönster- och dörröppningar med nya glas som får huset att se moderniserat ut. Det är stora glasade partier, i hela rutor eller med uppdelning av poster som grålaserats. Nytt är också luckor vid fönster har klätts med diagonal smal rödmålad panel. Byggnaden är uppförd i ett plan med vinkel nu inredd med en något mindre ovanvåning för bibliotekets utrymme. Sadeltaket har klätts med falsad rödmålad plåt och har valmade gavelspetsar. Den unika byggnadens fasad består av det gulskiftande, troligen det lokalt tillverkade teglet och har dekorerande inslag av röd tegel, på motsvarande sätt som den ovan beskrivna annexbyggnaden intill gästgiveriet. Här finns bandornamentik, gesimser, hörnkedjor och omfattningar över fönster och dörrar. Åt gården är väggen vitmålad.

Skjutsstallarna har liksom gästgiveriet funnits minst sedan 1600-talet och de två verksamheterna drevs i samarbete från början. Gästgiveriet hade en hästhållare anställd och såg alltså till att hästar fanns att hyra för varu- och persontransporter. Hästskjuts kunde hyras via Dalby till och från Malmö, Lund, Lomma och Hurva. Ett hus som hörde till denna verksamhet låg under 1700-talets senare del söder om nuvarande fd polishuset, vid Veberödsvägen. Skjutsstallarna var i verksamhet in på 1930-talet. Då övergick byggnaden till att bli biograf. Även andra verksamheter har huserat i lokalerna såsom inkvartering av militär under 2:a världskriget, bilverkstad, elaffär mm. Därefter stod byggnaden utan verksamhet i många år. 1997 tog renoveringsarbetet sin början och idag är byggnaden bibliotek, samlingslokal för olika evenemang och medborgarkontor. Gestaltningen vid ombyggnaden har fått Lunds Stadsbyggnadspris och givits mottot världen mitt i byn, då kommunikationen med yttervärlden präglat verksamheten genom byggnadens livshistoria; från hästar till taxi, från bio och till elektroniska kontakter idag.

Bevarandesynpunkter

Kunskapen om verksamheten med skjutsstallar är viktig att vårda ur kulturhistorisk synvinkel. Att kunna visa att hästskjutsar varit ett verkligt transportmedel som föregångare till vår egen tids fordon är en viktig teknikhistorisk kunskap. Att en så betydelsefull knutpunkt för kommunikation och transporter har funnits just här är viktig inte minst ur lokala synpunkter. Kunskapen om den speciella byggnaden för ändamålet utgör en viktig länk i historieberättelsen. Husets läge visar också på viktiga vägar och kontaktleder i tidigare perioder. Även husets andra funktioner är värdefulla speglingar av samhällets tidigare skeden.

Huset belyser ett hantverkskunnande som sedan länge är på väg ur byggnadsprocessen. Stiltypiskt är den medeltidsromantiska gestaltningen intressant att betona i den traditionsrika byn. Teglet, det lokalt och hantverksmässigt framställda och det sätt det lagts med dekorer i röd sten, har ett betydande kulturhistoriskt värde. Det unika finns dels i att husen i äldre tegel blir sällsynta dels är kunskapen att framställa tegel hantverksmässigt på väg bort.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda