Dalby 37:215

Från Bevaringsprogram
Version från den 27 november 2018 kl. 14.58 av David Foisack (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Dalby 37:215
1dalby37,215.jpg
Dalby 37:215
Information
Byggnadsår1850 ca här, väsentligt äldre på tidigare plats
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Korsvirkeslängan sägs ha flyttats vid mitten av 1800-talet då den hörde till kungsgården och där fungerade som bostad för arbetande. 1989 ansöktes om byte av papp- till vasstak, en ansökan som avslogs. Två skorstenar med vit puts på tegel finns kvar. Huset har ett plan med inredd vind, nu delvis under reparation. Sadeltaket är klätt med svart papp på trekantslist. Två grönmålade dörrar mot gatan är klädda med liggande panel. De har överljus med fem rutor över den ena, en enkel ruta över den andra dörren. Byggnadens södra långsida har en utskjutande del där troligen en bakugn har funnits. Ovan denna fönster i halvcirkelform med tät spröjs. Gavelröstena är täckta med svartmålad stående locklistpanel. Fönstren är grönmålade, tvåluft och spröjsade. Huset står idag i lägre nivå än vägen. Det utgjorde scoutlokal under 1950-60-tal. Här har funnits hantverksförsäljning under 1980-90-tal.

Bevarandesynpunkter

Huset är väl bevarat och är ett välkänt landmärke i samhället vid infarten från väster. Det hänger väl samman med den äldre bebyggelsen vid kyrkan. Många funktioner skulle kunna rymmas i huset. Miljön kring den gamla korsvirkeslängan skulle kunna integreras med övrig bebyggelse och någon för bygemenskapen sammanhållande aktivitet eller funktion kunde inrymmas där. Läget intill kiosken, som säljer bl a snabbmat, gör området mycket trafikerat.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda