Skillnad mellan versioner av "Dalby 31:29"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 10: Rad 10:
 
|arkitekt        =  
 
|arkitekt        =  
 
}}
 
}}
 +
Byggnaden ingår i stationsområdet och har fungerat som magasin men tillhör nu Skånska Lantmännens verksamhet. Avstyckning skedde med expropriation år 1896 för järnvägsutbyggnaden. På fastigheten står således en större tvåvåningsbyggnad, ursprungligen spannmålsmagasin. Fasaden är idag klädd med mörkgul profilerad plåt som lades 1983. Byggnaden har brunmålade fönster, på gavel små halvcirkelformade. Längsgående fasader har, dels norrut dels mot omlastningsområdet intill järnvägsspåren, hela rutor på nedre planet. Övre planet har ursprungliga dubbla luckor kvar av brunmålad brädpanel. För närvarande använder organisationen Lions lokalerna för insamling och försäljning av begagnade kläder och möbler. Intill byggnaden finns kvar murade vallar för lastning och lossning av gods.
 +
 +
==Bevarandesynpunkter==
 +
I takt med att strukturen på inhemsk industri och särskilt då tillverkningsindustrin, har förändrats, har behovet vaknat för att även dess byggnader och miljöer ibland bör bevaras för eftervärlden och räknas in under det kulturhistoriska paraplyet industriminne.
 +
 +
Denna byggnad kan definieras som ett arkitekturhistoriskt minne från en förgången period i vår historia. Den bidrar till teknikhistorisk kunskap om samhället Dalbys framväxt under 18- och 1900-tal, men också om järnvägsutbyggnaden och dess kringbyggnader här och i Sverige i övrigt. Byggnadens funktion som sädesmagasin och timmerlager åskådliggör en tid i industrialismens uppbyggnad och i småsamhällenas historia runt om i landet som nu är förbi. Anslutande murade lastvallar som visar tidigare verksamhet är lika viktig i skildringen av tidigare verksamhet. Då detta sammanhang framgår bör således ett bevarandeskydd finnas, av miljön som helhet eller av tydligt läsbara detaljer.
 
[[Kategori:Pumpen]]
 
[[Kategori:Pumpen]]

Versionen från 19 december 2013 kl. 10.49

Dalby 31:29
NamnMagasinbyggnad
Byggnadsåruppskattat 1945
ByggherreSJ och Jernhusen fastigheter

Byggnaden ingår i stationsområdet och har fungerat som magasin men tillhör nu Skånska Lantmännens verksamhet. Avstyckning skedde med expropriation år 1896 för järnvägsutbyggnaden. På fastigheten står således en större tvåvåningsbyggnad, ursprungligen spannmålsmagasin. Fasaden är idag klädd med mörkgul profilerad plåt som lades 1983. Byggnaden har brunmålade fönster, på gavel små halvcirkelformade. Längsgående fasader har, dels norrut dels mot omlastningsområdet intill järnvägsspåren, hela rutor på nedre planet. Övre planet har ursprungliga dubbla luckor kvar av brunmålad brädpanel. För närvarande använder organisationen Lions lokalerna för insamling och försäljning av begagnade kläder och möbler. Intill byggnaden finns kvar murade vallar för lastning och lossning av gods.

Bevarandesynpunkter

I takt med att strukturen på inhemsk industri och särskilt då tillverkningsindustrin, har förändrats, har behovet vaknat för att även dess byggnader och miljöer ibland bör bevaras för eftervärlden och räknas in under det kulturhistoriska paraplyet industriminne.

Denna byggnad kan definieras som ett arkitekturhistoriskt minne från en förgången period i vår historia. Den bidrar till teknikhistorisk kunskap om samhället Dalbys framväxt under 18- och 1900-tal, men också om järnvägsutbyggnaden och dess kringbyggnader här och i Sverige i övrigt. Byggnadens funktion som sädesmagasin och timmerlager åskådliggör en tid i industrialismens uppbyggnad och i småsamhällenas historia runt om i landet som nu är förbi. Anslutande murade lastvallar som visar tidigare verksamhet är lika viktig i skildringen av tidigare verksamhet. Då detta sammanhang framgår bör således ett bevarandeskydd finnas, av miljön som helhet eller av tydligt läsbara detaljer.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda