Bredgatan 21

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Peter 31
Sankt peter 31 bredgatan 21.png
Bredgatan 21
Information
AdressBredgatan 21
Byggnadsårca 1790, omb 1832
Baksidan

Gården var tidigare bebyggd enligt traditionellt mönster med huvudbyggnaden utmed gatan och innanför denna, kring den långsmala gårdsplanen uthus, magasin och stall. Tomten sträckte sig då ut till vallen där idag Sankt Laurentiigatan går fram.

Idag återstår endast gathus medan övriga byggnader revs 1979. Det två våningar höga gathuset har stomme i korsvirke med timra i ek och bränt tegel i facken. Fasaden är spritputsad och målad gul. Gråröda eternitplattor täcker det valmade taket. Sparsam dekor med vita släta omfattningar kring fönstren. Våningslist och profilerad takgesims likaledes vitfärgade. Både huvudentren och körporten i den norra husdelen har dubbla, blåmålade fyllningsportar. Även fönstren med två, fyra eller sex rutor är målade i blått. Några har beslag av ålderdomlig art. Mot gårdssidan en öppen förstuga i brunt och vitt med låvsågade detaljer. Förändringar har företagits i interiören bland annat på 1830-talet. Gårdsmarken är sedan sammanslagning med intilliggande fastighet utlagd till lekplats med betongplattor, sandlåda, plantering och kullersten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda