Skillnad mellan versioner av "Biskopens lönehemman"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Områden)
 
Rad 2: Rad 2:
  
 
==Områden==
 
==Områden==
*[[Stora Råby 7 - Solhäll]]
+
*[[Stora Råby 7 - Solhäll]] {{Rivet}}
 
*[[Stora Råby 8]]
 
*[[Stora Råby 8]]
 
*[[Stora Råby 11 - Mariedal]]
 
*[[Stora Råby 11 - Mariedal]]

Nuvarande version från 11 juni 2019 kl. 10.05

Lundabiskopens lön utgjordes länge av de intäkter han kunde erhålla från ett antal jordegendomar, framförallt Helgonagården och Östra Torns by, men även fem gårdar i Stora Råby. Biskopens bönder i Ö Torn och Stora Råby erlade inga arrenden, utan var istället skyldiga att utföra dagsverken på bl a Helgonagården. Först 1856 ersattes dagsverksskyldigheten av en arrendeavgift. Vid enskiftet 1805 förlades på begäran av biskopens ombud samtliga biskopens gårdar i Stora Råby tillsammans i ett sammanhängande skifte. Helst hade han velat att det skulle ske i det nordvästra hörnet av byns marker; som låg närmast Helgonagården. Då marken där inte räckte till fick det dock ske i det nordöstra hörnet. Två av gårdarna ianspråktogs på 1970-talet för Lineros utbyggnad. Den övriga marken ägs dock ännu av kyrkan, frånsett att samtliga gårdsbyggnader 1973-96 har styckats av och sålts. Den pågående rationaliseringen av jordbruket gör dock att markerna successivt slås samman till större enheter.

[redigera] Områden

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda