Backen 8

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Backen 8
1backen8.jpg
Backen 8
Information
AdressVillavägen 2
Byggnadsår1858

Fastigheten härrör ursprungligen från en av de äldsta gårdarna, Dalby nr 37 och 19, med ägor som sträckt sig långt norrut där idag områdena Bredängen och Dalbacka breder ut sig.

Byggnaden är en vit, putsad länga på avsatt grå sockel. Sadeltaket har kvar eternitplattor och innertaket är fortfarande belagt med spån. Fönstren är av två- eller treluftstyp. De och dörrarna är målade i en blekt grön, äldre ton på nedre våningen. Vindsfönstren är vita. Tre tak-fönster finns åt norr. Åt den sidan är också rännorna rödmålade. En trappad gesims i tre steg följer takfoten. Ny fyllningsdörr i par finns placerad centralt mot gatan. Gavelröstena är täckta av masonit med tunnare lister, målat i blekt brun. Vinden inreddes under 1960-talet. Golvet är nyligen utbytt mot nytt trä av nuvarande ägare, dock med bibehållen grundkonstruktion. Jordkällare finns på tomtens norra sida. Uthuslängan som är länkad vid boningshusets nordöstra hörn har eventuellt utgjort brygghus tidigare. Gårdens djurstall låg där nuvarande grannvilla nu är placerad.

Trädgården är hållen enligt skånsk tradition med smala gångar kantade av buxbomshäckar och blommor. Gångarna är satta med röd kalksten. Åt öster har en utbyggnadsdel tillkommit med flackt tak, denna är brunmålad. Dess yttre väg är något indragen från boningshusets linje mot gatan. Jordbruket nyttjades till 1960. Marken gick upp norrut i en kil där nu angränsande villatomter är belägna.

Bevarandesynpunkter

Det kulturhistoriska värdet måste klassas som hög för denna gamla gård. Som huset står nu är det i så gott som ursprunglig gestaltning. För bilden av det historiska Dalby är gårdsbyggnad-en ett viktigt synintryck, ett viktigt landmärke norrut i byn. För att uppskatta bilden av byn och för skalan är den en hållpunkt i byn.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda