Skillnad mellan versioner av "Axet 1"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 9: Rad 9:
 
|byggherre      = Byggland
 
|byggherre      = Byggland
 
|arkitekt        = Ingen uppgift
 
|arkitekt        = Ingen uppgift
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad
+
|Kulturhistorisk värdering = ?
 
}}
 
}}
  

Nuvarande version från 3 februari 2020 kl. 11.47

Axet 1
Axet14.jpg IMG 4541 - Kopia.jpg
Axet 1
Information
AdressSödra Järnvägsgatan 3
Byggnadsår1979, delar från sekelskiftet 1900 & våghuset från slutet av 1930-talet.
ByggherreByggland
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värdering?

[redigera] Byggnad 1 - Verksamhetsbyggnad

Verksamhetsbyggnaden från 1979, som innefattar såväl kontor som lager och butik, står på en gjuten betonggrund utan synlig sockel. Pelarbalkkonstruktionen är täckt med korrugerad vit- eller blåmålad plåt och rött Veberödstegel i löpförband. Taket på butiksdelen är ett motfallstak täckt med tjärpapp och har dessutom ett skärmtak över fönsterbandet för skyltningen av varorna. Kontorsdelen och lagerdelen har sadeltak som också är täckt med tjärpapp. En hög och smal plåtinklädd skorsten från någon form av panna eller maskin finns bevarad. Fönstertyperna varierar mellan en- och tvåluftsfönster, trä och aluminium och i kulören mellan brun och obehandlad. Fönsterbanden och fönstertyper följer funktionen inuti byggnaderna i enlighet med funktionalistiska ideal. Det gör även entréer och dörrar samt varierar i färg och material på samma sätt som fönstren.

[redigera] Byggnad 2 Veberöd 55:1 - Verksamhetsbyggnad

Den andra verksamhetsbyggnaden, troligtvis uppförd på 1900-talets första hälft med tillbyggnad troligtvis från 1950-talet, är ett magasin med butiksdel och ligger vid korsningen Postgatan och Norra Järnvägsgatan. Konstruktionen är en pelarbalkkonstruktion som står på gjutna betongplintar som kopplas samman av en gjuten platta. Fasaderna är täckta av blåmålad korrugerad plåt med äldre synliga sparrar i taksprånget. Sadeltaket är täckt av sinuskorrugerade eternitskivor och har vindskivor i trä. Två större tvåglasfönster på aluminiumkarm finns åt väster. Två portar i plåt för in- och utförsel av varor finns i östra gaveln och södra fasaden. En entrédörr i vitmålad aluminium med glasparti finns i västra fasaden

[redigera] Byggnad 3 - Våghus

Den tredje byggnaden är det gamla våghuset inne på gårdsplanen, troligtvis från slutet av 1930-talet. Den står i dag tom och hotas av förfall. Stenläggningen och vågplattan finns bevarad utanför byggnaden som är uppförd på en putsad natursstens- och tegelstens sockel. Fasaderna är av rött Veberödstegel i munkförband med en stickbåge ovan en av de tre öppningarna. Sadeltaket är klätt med röda, en-kupiga tegelpannor, även de från Veberödsbruket. En murad skorsten med gjuten krona från en icke bevarad vedkamin är placerad mot nock. Fönsterkarmar med fasta spröjsar är av järn och den tidigare vitmålade trädörren med speglar finns bevarad avhängd inne i byggnaden. Insidan är slätputsad och golvet belagt med klinker.

Gårdsplanen är i dag anpassad till verksamheten och ytterligare markarbeten har gjorts i och med detta. Av den gamla rälsen finns väldigt lite synlig och då utanför hägnaden. Fastigheten är inhägnad av ett högt nätstaket med taggtråd i det översta skiktet. Vissa spår av järnvägssträckningen mitt emellan byggnaderna finns kvar, i form av storgatsten och räls främst kring våghuset. Planterade rabatter finns utmed fasaderna och gatan på Södra Järnvägsgatan.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda