Apotekaren 7 och 8

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Apotekaren 7 och 8
AdressLilla Fiskaregatan 6, Stora Gråbrödersgatan 2 och 4
ByggnadsårStora Gråbrödersgatan 2 1886, omb 1923, 1974
Stora Gråbrödersgatan 4 1885, omb 1936, 1978
Byggherrebyggmästare H.J. Stenbergh
Arkitektbyggmästare H.J. Stenbergh

Första steget i omvandlingen av kvarteret Apotekaren togs när byggmästare H. J. Stenbergh förvärvade en gammal fallfärdig korsvirkesgård i hörnet av Fiskare- och Gråbrödersgatorna samt en obebyggd tomt vid Gråbrödersgatan. Åren 18S5 och 1886 uppfördes två trevåningshus med butiker i bottenvåningen och hyreslägenheter i de övre. I samband med nybyggnaden breddades Stora Gråbrödersgatan något och hörnhuset fick brutet hörnparti i syfte att underlätta sikten i korsningen.

De två husen hade från början närmast identiska fasader. Numera är Apotekaren 8 i mest ursprungligt skick; fasaden imiterar den italienska renässansen med murverk i rött tegel och dekorativa detaljer i cementputs. Vid takfoten loper en kraftigt markerad gesims med konsolfris och rosetter. Bottenvåningen byggdes om med större skyltfönster 1936 men porten är ursprunglig.

Hörnhuset på Apotekaren 7 har samma fasaduppbyggnad, men efter en ombyggnad är muren numera slammad och målad i en ljusröd nyans och bottenvåningen sprutputsad i gråvitt. Listverk och fönsteromfattningar har genom bemålningen förlorat sin distinkta profilering, och den ursprungliga arkitektoniska avsikten i kontrasten mellan röd tegelmur och grå puts har gått förlorad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda