Anna Skulte

Från Bevaringsprogram
Version från den 15 oktober 2019 kl. 14.39 av David Foisack (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Anna Skulte 1, 2, 5, 6 (fd.Väster 3:14-3:17)

Byggnaderna på de bägge tomterna är uppförda på ofri grund inom då icke stadsplanelagt område, vilket gör att det är svårt att finna uppgifter om husen.

Tomterna ingick förr i Closters Präste Lycka eller Klosterlyckan som utgjorde en löningsjord åt prästen vid S:t Peters Kloster. Lyckan omfattade även större delen av kvarteren Gasverket och Pastor Svane. En del av lyckan längs med Trollebergsvägen styckades strax före sekelskiftet upp till byggnadstomter som arrenderades ut. Nuvarande Väster 3:15 lades ut år 1900 och året därpå lades Väster 3:14 och ytterligare en tomt inom kv Pastor Svane ut. Väster 3:15 friköptes 1947-48 och 3:14 1953.

Aktuell Fastighetsbeteckning

Tidigare Fastighetsbeteckning

Väster 3:16 och 3:17

På de bägge tomterna ligger två snarlika hus som uppfördes samtidigt och med all sannolikhet är ritade av samme arkitekt.

Tomterna ingick i lotten S:t Månslyckan 4, som även omfattade den del av koloniområdet som ligger mellan 3:17 och kv Kvarnvingen väster därom. Lotten hade ärvts av den bekante ciselören Sven Bengtsson som 1905 lät stadsingenjören A B Jakobsson upprätta en karta över hur lotten kunde indelas i sex byggnadstomter. Lotten var då omgiven med trädplanteringar. De två nu bebyggda tomterna såldes separat, medan resten köptes av timmerhandlare N P Lennartsson och kamrer Otto Svensson. De sålde snabbt en tomt, men därefter trädde staden in och köpte de resterande tre tomterna. Staden hade som en allmän målsättning att genom äganderätt styra bebyggelsen på ännu icke planlagd mark, men det som speciellt föranledde köpet var att staden planerade att låta Revinge- och Trelleborgsjärnvägarna korsa stambanan för att väster om den dras fram till centralstationen. Staden försökte också förvärva den av Lennartsson och Svensson redan sålda tomten. Det pris de bägge tomtköparna begärde, med hänvisning till att de tänkte bygga hus där och redan hade haft utgifter för brunnsgrävning mm, ansåg dock staden för högt och avstod tills den 1906 erbjöds tomten för ett lägre pris.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda