Skillnad mellan versioner av "Altona"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
(Fastigheter i kvarteret Altona)
 
Rad 9: Rad 9:
 
Under 1800-talets sista årtionden och tidigt 1900-tal har kvartersfasaden mot domkyrkan bytt ansikte. Banker och institutioner lockades av det centrala läget och manifesterade sin betydelse genom påkostad arkitektur i det stora formatet. Inte mindre än tre penninginstitut lokaliserade sin verksamhet hit. Redan 1858 flyttade Skånska Hypoteksföreningen in vid Kyrkogatan 15 och 1915 påbörjades deras egen nybyggnad på granntomten i söder. Lunds första egentliga bankpalats byggdes 1872—74 av Sparbanken i hörnet av Kyrko- och Klostergatan. Även nuvarande Stadshuset vid Kyrkogatan 11 är från början uppfört som bank.
 
Under 1800-talets sista årtionden och tidigt 1900-tal har kvartersfasaden mot domkyrkan bytt ansikte. Banker och institutioner lockades av det centrala läget och manifesterade sin betydelse genom påkostad arkitektur i det stora formatet. Inte mindre än tre penninginstitut lokaliserade sin verksamhet hit. Redan 1858 flyttade Skånska Hypoteksföreningen in vid Kyrkogatan 15 och 1915 påbörjades deras egen nybyggnad på granntomten i söder. Lunds första egentliga bankpalats byggdes 1872—74 av Sparbanken i hörnet av Kyrko- och Klostergatan. Även nuvarande Stadshuset vid Kyrkogatan 11 är från början uppfört som bank.
  
== Fastigheter i kvarteret Altona ==
+
== Aktuella Fastigheter ==  
  
 
*[[Altona 1]]
 
*[[Altona 1]]
 
*[[Altona 2]]
 
*[[Altona 2]]
 
*[[Altona 3]]
 
*[[Altona 3]]
*[[Altona 10]]
 
 
*[[Altona 6]]
 
*[[Altona 6]]
 
*[[Altona 7]]
 
*[[Altona 7]]
 +
*[[Altona 10]]
 +
*[[Altona 13]]
  
== Ny fastighetsbeteckning ==  
+
== Tidigare Fastigheter ==
  
*[[Altona 13]]
+
*[[Altona 1]]
 +
*[[Altona 2]]
 +
*[[Altona 3]]
 +
*[[Altona 10]]
 +
*[[Altona 6]]
 +
*[[Altona 7]]
  
 
== Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt ==
 
== Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt ==

Nuvarande version från 14 maj 2019 kl. 11.15

Kv. Altona. Uppdaterad kulturmiljöinventering 2006-2009
Kvarteret Altona. Foto 1981.

Kvarteret har ett mycket centralt läge, mittemot domkyrkans västfasad och Lundagård. Det har fått sitt namn efter värdshuset Altona, som på 1800-talet låg på Sparbankens nuvarande plats vid Kyrkogatan.

En del av kvarterets östra sida omvandlades till gatumark i samband med "genombrottet" framför domkyrkan år 1702. Dessförinnan fick alla som skulle passera i nordsydlig riktning ta omvägen via Stora Gråbrödersgatan. Denna gata synes också ha haft en relativt större betydelse i äldre tid. Att döma av Andreas lundakarta från 1660-talet fanns då i kvarteret en sammanhängande bebyggelse vid Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan samt några gårdar i nordöstra sidan av kvarteret vid Lilla Torg. Däremot fanns troligen inte någon bebyggelse mittför domkyrkans fasad. Sedan den nya gatusträckningen tiflkommit förlades även där en rad av gårdar, markerade på Espmans karta 1784.

På 1800-talet hade Kyrkogatan helt överflyglat Stora Gråbrödersgatan i betydelse; tomterna var större och mer representativt bebyggda. Det fanns endast en genomgående tomt i kvarteret; nr 282 längst i norr. Där låg vid 1800-talets borjan en handelsgård med ett envånings korsvirkeshus vid gatan. Söder därom följde två gedigna tvåvåningsbyggnader med ljusa putsfasader; den äldsta på tomt 284 uppförd vid 1700-talets mitt av korsvirke. Värdshuset Altona på tomt 291 uppfördes 1840 i två höga våningar och källarvåning med putsad fasad. Hörntomten vid Klostergatan låg obebyggd.

Under 1800-talets sista årtionden och tidigt 1900-tal har kvartersfasaden mot domkyrkan bytt ansikte. Banker och institutioner lockades av det centrala läget och manifesterade sin betydelse genom påkostad arkitektur i det stora formatet. Inte mindre än tre penninginstitut lokaliserade sin verksamhet hit. Redan 1858 flyttade Skånska Hypoteksföreningen in vid Kyrkogatan 15 och 1915 påbörjades deras egen nybyggnad på granntomten i söder. Lunds första egentliga bankpalats byggdes 1872—74 av Sparbanken i hörnet av Kyrko- och Klostergatan. Även nuvarande Stadshuset vid Kyrkogatan 11 är från början uppfört som bank.

[redigera] Aktuella Fastigheter

[redigera] Tidigare Fastigheter

[redigera] Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda