Adelgatan 1b

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kulturen 24
Adelgatan 1b.png
Adelgatan 1b
Information
AdressAdelgatan 1b
Byggnadsår1849
ByggherreMurgesäll Måns-Persson-Bergsten

Bostadshus med adress Adelgatan 1b beläget på f.d. tomt 36 A. Byggt 1849 av murgesäll Måns Persson-Bergsten. Huset har två våningar mot gatan och en våning mot gården. Sadeltak med asymmetrisk takstol och brant takfall på gårdssidan. Undervåningen är murad av bränt tegel och råsten, i övervåningen består väggarna av eke och furutimmer. Hela fasaderna är spritputsade och strukna med guldockrafärgad kalk. Dörr och fönsteromfattningar är slätputsade och vitkalkade. Båda fasaderna är symmetriska, gatufasaden med fem fönsteraxlar har i mitten en grönmålad parfyllningsdörr med dagerrutor och överljus, fönsterna är sexdelade med grönmålade snickerier, större i övervåningen än i undervåningen.

Gårdsfasaden är låg och fönsterna och dörrarna når ända upp till takfoten. Två grönmålade fyllningsdörrar med överljus är placerade intill varandra mitt på fasaden och intill dessa, två halvfönster. Taket är klätt med rött enkupigt tegel och bar på gårdssidan en stor och en liten kupa.

Huset rymde från början två tvårumslägenheter i bottenvåningen och tre spisrum i vindsvåningen. Trappan byggdes om i slutet av 1890-talet och i samband med detta gjordes de köksutgångar som finns kvar idag. Fönsterna i gårdsfasaden är också sekundära, troligen från 1880-talet och de befintliga takkuporna härstammar från början av 1900-talet. I övrigt har huset fått behålla sitt ursprungliga utseende. Även rumsdispositionen är densamma idag som 1849 och huset var bebott fram till 1975. Idag används huset för museets barnverksamhet.[nutidsuppdateras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda