Virket 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Virket 5
OVVIIM13.JPG
Fd. "Vespa-Månsson"
Information
Namn”Vespa-Månsson”
FaktaVerksamhetslokal med bostad, ritad av byggnadsingenjör C Persson 1954.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för karaktärsdraget kombinerat boende och verksamhet, vanligt i äldre industriområden, främst ute i byarna. Tidstypisk 1950-talsarkitektur.
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Verksamheten i detta kvarter, beläget längs norra utkanten av företagsområdet, präglas av handel, hantverk och service, det senare i form av sekundär användning. Lokalerna för småföretagen har åtminstone ursprungligen inrymt bostad. Exempel på detta är ”Vespa-Månssons” verksamhetslokaler från 1950-talet i hörnet Öresundsvägen/Kobjersvägen, kv Virket 5. Ritningar från 1954 signerade byggnadsingenjör C Persson. Liksom angränsande lokaler för Plåt & Järnkonstruktioner uppfört 1963. Kombinationen bostad och verksamhet är ett identifierat karaktärsdrag för äldre industriområden, men är en tradition som lever kvar framförallt ute i byarna, jfr Södra Sandby och Dalby.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda