Villabebyggelse (1960-1970)

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Ädelstensvägen (enklav 2) med sin karaktäristiska ovala planform byggdes ut i två etapper under 1960-talets första hälft efter en stadsplan upprättad av arkitekt Ingeborg Hammarskjöld–Reiz år 1961. Bebyggelsen upplevs ligga inbäddad i grönska och angränsar direkt till parkmark belägen i mitten av bebyggelsen. Särskilt den äldsta delen är tidstypisk med husens placering och den enhetliga låga tegelbebyggelsen. Här finns även tidstypiska byggnadsdetaljer i hög grad bevarade som exempelvis entrédörrar och taktäckning.

Typiska karaktärsdrag

- Enplansvillor.

- Fasad i gult eller rött tegel med vitmålade prefabricerade fasadelement i betong.

- Panel och gavelrösten klädda med brunmålad locklist.

- Brunmålade pivåfönster och dörrar.

- Fönsterband längs fasad mot gatan.

- Sadeltak med tegelpannor eller betongpannor. Murad skorsten.I området kring Höstagilles- och Gästabudsvägen (enklav 3) utgörs bebyggelsen av prefabhus i 1-2 plan.

Typiska karaktärsdrag

- 1-2-planshus

- Prefabricerade byggnadselement.

- Brunmålade fönster och dörrar.

- Fasad i gult tegel och panelklädda gavelrösten i olika kulör.

- Taktäckning av plåt i tegelimitation eller eternit.

- Skorstenar klädda i plåt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda