Veberöd 8:11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Veberöd 8:11
P1000127811.JPG
Veberöd 8:11
Information
AdressKyrkogatan 8
Byggnadsårtroligtvis kring sekelskiftet 1900 enl. Hushållningssällskapets karta från 1912.
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Fastigheten ligger intill kvarteret Sillen. Den ligger invid Kyrkogatan i den gamla delen av Veberöd. Här har funnits bebyggelse åtminstone allt sedan de första kartorna upprättades men troligen sedan byn anlades.

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan, har två uthus som blivit hopbyggda med bostadshuset och ett fristående garage. Bostadshuset står på en slätputsad och gråmålad sockel. Fasaderna är spritputsade och ljusgråmålade med slätputsade och vitmålade hörnkedjor och omfattningar. Sadeltaket är täckt med tvåkupiga och falsade lertegelpannor och det har en murad skorsten med gjuten krona placerad i nock. I östra takfallet finns också två plåtklädda brunmålade takfönster och takfallet är även knäckt och utdraget över farstukvisten. Entrépartiet har ett rödmålat träräcke i snickarglädjestil, även i skärmtaket och en granitskivtäckt trappa. Trädörren med speglar är även den rödmålad. En- och tvåluftsfönstren är även de rödmålade och i trä samt har lösa spröjsar. Det norra uthuset med passagetillbyggnaden har samma utförande som bostadshuset, men passagen har ett flackt tak täckt med tjärpapp och uthuset har ett mansardtak med samma täcke som bostadshuset. Uthuset har även en murad skorsten med gjuten krona placerad i södra takfallet. Det nordvästra uthuset står på en slätputsad och gråmålad sockel, har slätputsade och gulmålade fasader och ett pulpettak täckt med rödmålad korrugerad plåt. Fönster och dörrar är i samma material och färg i båda uthusen och passagen. Garaget har rödmålad locklistpanel som fasadbeklädnad, slätputsad och gråmålad sockel och ett flackt tak täckt med tjärpapp och liggande rödmålad träpanel i takfoten.

Fastigheten är delvis omgärdad av trästaket, som antingen är blåmålat eller omålat, och delvis av häck. Uppfarten och gångarna är plattsatta med betongsten i två kulörer och terrasser sten täckta med natursten. Trädgården är anlagd med rabatter markerade av natursten placerade fritt i terrängen och utmed fasaderna och gärdet. De är planterade med prydnadsväxter och det är även inslag av lövträd och buskar. I norr finns en inglasad altan med gulmålade locklistpanelklädda fasader och ett pulpettak täckt med korrugerad plåt. Enligt uppgift till inventeringsgruppen har huset kallats ”huset på höjden”.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda