Veberöd 35:4 Habo

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Veberöd 35:4
Habo11.jpg
Veberöd 35:4
Information
NamnHabo
AdressÄngavägen 23
Byggnadsår1925, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Fastigheten består av fyra byggnadskroppar. Mangårdsbyggnaden och den intilliggande och i dag hopbyggda ekonomibyggnaden byggdes troligtvis 1925. Byggnaderna var de östligaste i byn fram till och med 1970-talet ungefär och i folkmun kallad ”Habo”. Längre österut låg några utskiftade gårdar längs Ängavägen. På fastigheten hade man grönsaksodling och julgransodling, vilket förklarar häcken av kungsgranar. Mårtensson som bodde här var dessutom en duktig platt-/stensättare. Ägaren till fastigheten kallades för ”Bikungen” då denne hade bin, men när är osäkert.

Innehåll

Byggnad 1 - Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är uppfört i 1,5 plan med källare och inredd vind. Grundläggningen är troligtvis murad och väggarna består av murat tegel. Sockeln är slätputsad och målad i en blå färg. Fasaderna är spritputsade och kalkade i vitt med slätputsade lister och fönsteromfattningar med en frontespis i sydöstra hörnet. Skriften ”Habo” finns i en slätputsad medaljong på frontespisen. Sadeltaket är täckt med rödfärgade och tvåkupiga betongpannor samt har vind- och solskivor i trä vilka är plåtinklädda och rödmålade. Taket är även i vinkel över frontonen där det även sitter en flaggstång monterad. Skorstenen är plåtinklädd och rödmålad. De senare insatta enluftsfönstren i trä är målade i vitt och karmen röd. Till entrén leder en liten trappa av gjuten betong täckt med sjöstensplattor, svartmålat räcke i järn. Dörren är något senare i oljad teak med glasparti och speglar. Vid byggnadens hörn finns en mur i rött tegel som även ansluter till uthuset.

Byggnad 2 - Ekonomibyggnad

Den gamla ekonomibyggnaden är som nämnts tidigare hopbyggd med mangårdsbyggnaden via en röd tegelmur i blixtförband (variant av munkförband) med en pardörr av trä som är målad grön och med svartmålade smidda beslag och gångjärn av järn. Byggnaden är i ett plan på putsad naturstenssockel. Fasaderna är putsade och kalkade på långsidorna och klädda i liggande och vitmålad träpanel i gaveln. Gavelröstet är klätt med stående locklistpanel och är även den vitmålad. Sadeltaket är täckt i rödfärgade och tvåkupiga betongpannor med vindskivor i rödmålat trä och solskivorna är plåtklädda. En troligtvis murad och plåtinklädd samt rödmålad skorsten finns placerad i nock. Fönstren är troligtvis i en- och två lufter i trä och grönmålade. Den dörr som är synlig från gatan är garagedörren i trä med smidda beslag i svartmålat järn.

Byggnad 3 - Uthus/Bostad

Byggnaden är förmodligen ett uthus från början, men enligt uppgift senare inredd till bostad. Byggnaden är uppförd i ett plan med loft. Den står på en sockel som är slätputsad och gråmålad. Byggnaden har fasader klädda med locklistpanel som är målad blå i gaveln mot gatan och röd på resterande fasader. Sadeltaket är täckt med omålad bandplåt. Tvåluftsfönstren är i vitmålat trä med fasta spröjsar.

Byggnad 4 - Bod

Den fjärde byggnaden är troligtvis uppförd senare än de övriga. Det är förmodligen uppfört som en redskapsbod eller liknande. Den är i ett plan med loft och står på en gjuten betonggrund med synlig sockel. Fasaderna är täckta med liggande och brunmålad träpanel. Sadeltaket är bandtäckt med plåt. Inga fönster var synliga vid inventering, men en brunmålad trädörr med glasparti vetter mot gården.

Trädgården är omgärdad av planterade träd och buskar. Mest markant är de klippta kungsgranar som omgärdar byggnaderna två till fyra. Mangårdsbyggnadens trädgård har ett antal planterade rabatter samt en friliggande altan med stort glasparti och träpanel. Magnolia finns bland annat planterat i rabatter. Fastigheten är till stor del grästäckt då den tidigare odlade marken i norr inte brukas längre. Stensättningen är av gatsten samt att det finns grusade gångar av fin mackadam.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda