Veberöd - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Veberöd

Historik

När det gäller industri är kanske Veberöd mest känt för tegeltillverkning. Taktegelpannan från Veberöd är ett begrepp. Tillverkningen startade på två bruk under 1890-talet. Det första, som anlagts 1894, kallades gamla bruket och innehöll ringugn, torklador och lokomobildrivna maskiner. 1935 slogs de båda samman och 1945 kunde man skryta med att vara Skånes största tegeltillverkare med 9,6 miljoner tegel i årlig produktion. 1972 lades tillverkningen ned och allt är idag rivet. Andra äldre industrier som funnits är mejeriet som låg i korsningen Mejerigatan/Dalbyvägen där en bensinmack ligger idag. Järnvägen mellan Malmö och Tomelilla drogs fram via Veberöd 1893 och var i drift till 1970-talet.

Områdets karaktärsdrag

I Veberöd finns det rester av äldre industri i de centrala delarna mellan kyrkan och den gamla järnvägen. Det finns även nyare industrier och verksamheter i ett område norr om det gamla järnvägsområdet och söder om väg 11. Området är skiljt från bebyggelsen med en remsa av grönområde. Bebyggelsen är mestadels uppförd i plåt eller prefabricerade betongelement, de har formen av hallbyggnader med flacka takfall och är inte verksamhetsspecifika till sin utformning. Flera av verksamhetsbyggnaderna är nyligen uppförda men några är troligen från 1970-talet och delar av kv Traversen är förmodligen från 1940 eller 50-talet. Silobatteriet som rivits markeras av den gjutna betongsockeln som fortfarande kan ses. I området finns en restaurang, en brandstation och ett reningsverk. Kvarteren Taljan och Kranen innehåller både bostäder och verksamhetsbyggnader, något som kallas kombitomt.

Beskrivning enskilda fastigheter/anläggningar

Kv Ladusvalan 1 Maxitgroup fd Lambda betong

Verksamheten etablerades på platsen 1963 och hette då Lambdabetong. Företaget köptes upp av Heidelberg cement och tillverkar nu Lecablock. Lecakulor skickas från Linköping och cement köps in på marknaden. Det finns tre byggnader på tomten, en fabrikshall med två torn klädd i röd plåt och en silo, en mindre hallbyggnad i blå plåt med matsal, omklädning och lager, en kontorsbyggnad med fasader av putsade betongblock, sadeltak (troligen byggt på 1960-tal). Den röda hallen byggdes 1978 som blockfabrik med en silo för leca och en för cement. Bortsett från några mindre tillbyggnader har miljön inte förändrats sedan dess. Fabriken producerar leca-block som lagras på pall på tomten. Området är inhägnat.

Potatisen

I kvarteret Potatisen finns Solanums potatislager. När det byggdes är oklart men området planlades 1961. Lagret byggdes till 1977 i väster med 36 x 33 meters yta efter ritningar av Göinge mekaniska verkstad i Hässleholm.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda