Vallkärratorn 9:41

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Vallkärratorn 9:41
VKT941.1.JPG
Bostadshuset
Information
Byggnadsår1910-talet
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshus om två våningar med fasad i rött tegel uppförd på tegelsockel. Rullskift ovan fönster och dörr. Blåmålade träfönster om 1-6 lufter och fönsterbleck i blågrått tegel. Ett flertal fönster är igensatta och vid inventeringstillfället finns endast provisorisk entrédörr. Sadeltaket har täckning i tjärad papp och omålad skivplåt och kröns av två skorstenar. Byggnaden är centralt placerad vid Bomvägen som tidigare fungerade som samhällets enda passage över järnvägsspåren.

Smedja

Vallkärratorn 9:41 Smedja
VKT941.2.JPG
Smedjan
Information
NamnSmedja
Byggnadsår1910-talet
FunktionSmedja
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Byggnaden uppfördes som smedja år 1908 av byggmästare Ola Olsson. Byggnad i ett plan med fasad i stående omålad plank och locklistpanel. Grönmålade träportar med äldre svartmålade beslag. Sadeltak där ena takfallet täcks av svartmålad plåt och det andra av eternit. Skorsten i rött tegel.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda