Vallkärratorn 9:19

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Vallkärratorn 9:19 Karinsro
VKT919.1.JPG
Bostadshuet
Information
NamnKarinsro
ByggnadsårInnan 1895
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Bostadshuset ”Karinsro” i två plan uppfördes innan 1895 och har genomgått stora exteriöra förändringar. Fasad i rött tegel med ursprungliga detaljer som utgörs av rullskift ovan fönster och tegellist som delar in planen. Utbytta rödmålade fönster och omgjort entréparti med ny fasad i gulmålad fjällpanel och rödmålade knutar samt rödmålad dörr. Sadeltak med täckning i tjärad papp, skorsten i rött tegel. Tillbyggnad mot trädgården med gulmålad fjällpanel och rödmålade fönster samt tak i papp. Byggnaden är en av stationssamhällets äldsta bostadshus och vittnar om Stångbys första utbyggnadsfas efter södra stambanans dragning i slutet av 1850-talet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda