Vallkärratorn 8:18

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Vallkärratorn 8:18
VKT818.1.JPG
Industribyggnad
Information
Byggnadsår1960-talet
FunktionIndustibyggnad
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

F.d. kriminalvårdsanstalt med nedlagd industriverksamhet. På området låg tidigare en äldre gård med lantbruk, varav endast boningshuset finns bevarat idag. Industriverksamheten utgjordes av industriell palltillverkning och var i bruk fram till år 1998. Sedan dess har byggnaderna stått oanvända och ett flertal baracker rivits. Byggnadens exteriör utgörs av ursprungliga material och volymen är bevarad. Byggnaden är belägen inom ett väl avgränsat område och bildar tillsammans med övrig bebyggelse en för Stångby unik miljö. Det f.d. anstaltsområdet vittnar om en viktig samhällsfunktion utgör en tydlig del av Stångbys utveckling.

Innehåll

Bostadshus

Vallkärratorn 8:18
VKT818.2.JPG
Bostadshus
Information
ByggnadsårIngen uppgift
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Äldre boningshus i två plan med fasad i vit puts. Äldre blåmålade träfönster med 1-3 lufter. Sadeltak täckt med plåt. Byggnaden är den enda som finns kvar av den lantbruksgård som tidigare fanns på platsen. Övrig intillliggande bebyggelse uppfördes under 1960-talet som kriminalvårdsanstalt med industriverksamhet. Verksamheten utgjordes av industriell palltillverkning och var i bruk fram till år 1998.

Industribyggnad

Vallkärratorn 8:18
VKT818.3.JPG
Industribyggnad
Information
Byggnadsår1960-talet
FunktionIndustribyggnad
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

F.d. kriminalvårdsanstalt med nedlagd industriverksamhet.På området låg tidigare en äldre gård med lantbruk, varav endast boningshuset finns bevarat idag. Industriverksamheten utgjordes av industriell palltillverkning och var i bruk fram till år 1998. Sedan dess har byggnaderna stått oanvända och ett flertal baracker rivits. Byggnadens exteriör utgörs av ursprungliga material och volymen är bevarad. Byggnaden är belägen inom ett väl avgränsat område och bildar tillsammans med övrig bebyggelse en för Stångby unik miljö. Det f.d. anstaltsområdet vittnar om en viktig samhällsfunktion utgör en tydlig del av Stångbys utveckling.

Industribyggnad

Vallkärratorn 8:18
VKT818.4.JPG VKT818.5.JPG
Industribyggnad
Information
Byggnadsår1960-talet
FunktionIndustirbyggnad
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

F.d. kriminalvårdsanstalt med nedlagd industriverksamhet. På området låg tidigare en äldre gård med lantbruk, varav endast boningshuset finns bevarat idag. Industriverksamheten utgjordes av industriell palltillverkning och var i bruk fram till år 1998. Sedan dess har byggnaderna stått oanvända och ett flertal baracker rivits. Byggnaden har använts som lokal för anstaltens administration. Exteriören utgörs av ursprungliga material och volymen är bevarad. Byggnaden är belägen inom ett väl avgränsat område och bildar tillsammans med övrig bebyggelse en för Stångby unik miljö. Det f.d. anstaltsområdet vittnar om en viktig samhällsfunktion utgör en tydlig del avStångbys utveckling.

Industribyggnad

Vallkärratorn 8:18
VKT818.6.JPG
Bostäder
Information
Byggnadsår1960-talet
FunktionBostäder
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

F.d. kriminalvårdsanstalt med nedlagd industriverksamhet. På området låg tidigare en äldre gård med lantbruk, varav Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle 49 endast boningshuset finns bevarat idag. Industriverksamheten utgjordes av industriell palltillverkning och var i bruk fram till år 1998. Sedan dess har byggnaderna stått oanvända och ett flertal baracker rivits. Byggnadens exteriör utgörs av ursprungliga material och volymen är bevarad. Byggnaden är belägen inom ett väl avgränsat område och bildar tillsammans med övrig bebyggelse en för Stångby unik miljö. Det f.d. anstaltsområdet vittnar om en viktig samhällsfunktion utgör en tydlig del av Stångbys utveckling.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda