Vallkärratorn 2:2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Vallkärratorn 2:2
VK22.1.JPG
Bostadshuset
Information
NamnRossings gård
AdressRossings väg
Byggnadsår1812
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Rossings gård. Gården var en av fyra gårdar som vid enskiftet 1812 skiftades ut från bykärnan i Vallkärra Torn till området som senare skulle bli Stångby stationssamhälle. År 1854 uppfördes en ny mangårdsbyggnad på gården av byggmästare Lars Hansen. När stambanan drogs fram i slutet av 1850-talet delades gårdens mark så att ägorna hamnade på båda sidor av järnvägen. Bostadshuset är uppfört i 1,5 plan med vitputsad fasad och äldre grön- och vitmålade spröjsade tvåluftsfönster. Grönmålade dörrar, troligen tillkomna på 1950-talet. Gavelpartier klädda med tjärpapp. Sadeltak täckt av eternit och krönt av en skorsten. Byggnaden står idag tom.

Ekonomibyggnad

Vallkärratorn 2:2
VK22.6.JPG
Ekonomibyggnad
Information
NamnRossings gård
Byggnadsår1812
FunktionEkonomibyggnad
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Rossings gård. Loglänga med mjölkhus. Gården var en av fyra gårdar som vid enskiftet 1812 skiftades ut från bykärnan i Vallkärra Torn till området som senare skulle bli Stångby stationssamhälle. Byggnadskropp i ett plan uppförd i vinkel med partier i mönstermurat rött och gult tegel samt rödslammad locklistpanel. Småspröjsade gjutjärnsfönster och träfönster med två lufter. Äldre dörrar och beslag. Sadeltak klätt med svartmålad korrigerad plåt och tjärpapp. Tillhörande mjölkhus uppfört i mönstermurat rött och gult tegel med rödmålade träfönster med två lufter. Svartmålat plåttak.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda