Vallkärratorn 17:1 Stångby station

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stångby 17:1 Stångby Station
VKT171.1.JPG VKT171.2.JPG
Stationshus
Information
NamnStångby Station
Byggnadsår1901
FunktionStationshus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Södra stambanan drogs fram genom Vallkärra socken under slutet av 1850-talet. Stångby stationshus uppfördes 1901 efter initiativ från lokala bönder för att tillgodose behovet av en avlastningsplats för jordbruksprodukter. Stationen är ritad av Folke Zetterwall och har en kvadratisk och symmetrisk utforming i ett plan på hög huggen granitsockel med fasad i rött tegel. Huvudentréerna vetter mot Stationsvägen respektive järnvägsspår och utgörs av vitmålat äldre träparti med stora spröjsade glaspartier. Vitmålade stickbågiga korspostfönster och fönsterbleck. Enkel lastbryggai trä mot syd.

Utskjutande valmat perrongtak med taktäckning i brunmålad skivplåt stöttas upp av skurna taktassar. Byggnaden kröns av två profilerade skorstenar. Stationshuset är Stångbys främsta symbolbyggnad och upphovet till samhällets uppkomst och utveckling.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda