Vallgraven

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som åkerskifte till Genarp nr. 6. Vid ett arvskifte år 1871 kom delar av nuvarande Vallgraven nämligen tomt nr. 7. och 8. (6:5) att tillfalla Hans Olsson, tomt nr. 6. (6:9), Anders Olsson tomt nr. 1. (6:110), nr. 2. (6:109), nr. 3. (6:106), nr. 9., nr. 10., och nr 13. (6:105) Per Andersson som argumentationsjordar lydande under 6:5 och 6:9. Dessutom tomt nr. 4. (6:116) och ner. 12. (6:133) till Lars Christoffersson, även dessa som argumentationsjordar som ovan. Genarp 6:19 och Vallgraven nr. 11. (6:126) kom att tillfalla Jöns Truelsson lydande under hemmansdelarna 6:5 och 6:9. År 1917 genomför lantbrukaren Nils Persson avstyckningarna för fyra tomter samt för dessa skapar han en liten väg med 4 m bredd som är den smalaste delen av nuvarande Hasslebacksvägen. Vi denna avstyckning bildas tomterna 6:82 t.o.m. 6:85. Samma år genomförs ett arvskifte och nuvarande tomt nr. 4. (6:81) kom att tillfalla trädgårdsmästaren Per Johansson och hans syster stenhuggaren S.Carlssons hustru Elna Jönsson. År 1929 genomförs en avstyckning från tomt 6:105 för bostadsbebyggelse och 6:109 samt 6:110 bildas. Vid det laget har 6:109 ett litet hus på tomten. Ett par år senare nämligen 1939 genomförs inom kvarteret en avstyckning och sammanslagning mellan fastigheterna 6:81, 6:85, 6:19 tillhörande kommunalnämndens ordförande Nils August Wallin, och andra sidan 6:106 tillhörande elektriska installatören Nils Christersson. Vid detta tillfälle bildas tomt för bostadsändamål ifrån 6:19 och 6:126 dvs. nuvarande Vallgraven 11 bildas. I kvarteret finns ännu välbevarad öppen ängsmark runt den friliggande gården Genarp 6:19. År 1976 rivs på tomt nr. 6. en mindre byggnad av korsvirke med fyllda fack av lersten. Denna byggnad tros ha varit en mindre skola förr i tiden, Mot slutet av 1970-talet rivs två gamla gårdslängor på 6:105 nuv. tomt nr. 9. för att ge plats åt ny villabebyggelse samt en vändplats o slutet av Bankerudsgatan.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda