Vadmalen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret består av en enda fastighet, nämligen tomt nr. 1. (6:63). År 1826 benämns detta område som fäladsmark tillhörande Genarp nr. 7. År 1827 genomförs ett ägobyte mellan Genarp nr. 6. och nr. 7. varvid detta område fick den nya fastighetsbeteckningen 6:1. Vid en delning av Per Olsson sterbus år 1871 kom området med fastighetsbeteckningen 6:4 att tillfalla Jöns Simonsson. År 1916 genomförs en hemmansklyvning av Genarp 6:12 som fastigheten då hette varvid Olof Jeppsson (lagfart 100) tilldelas denna fastighet med tomt nr. 6:63. De nuvarande byggnaderna finns då på tomten. På 1950-talet byggdes husen om och moderniserades.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda