Vävskeden

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som åkerskifte till Genarp nr. 6. samt att den del tillhörde Genarp nr. 1. Vid ett arvskifte år 1871 av dödsboet efter den avlidne Per Olsson (ägare till Genarp nr. 6.) tillfaller det nuvarande kvarteret snickare Åkerberg som argumentationsjordar lydande under 6:2 och 6:3. Samma år genomförs en ny delning varvid marken kom att tillfalla Hans Hansson lydande under Nils Persson ägare till 6:16. År 1929 arealbestäms nuvarande tomt nr. 1. då tillhörande 6:16 i nuvarande kvarteret Slagbommen och samtidigt bestäms läget för den utfartsväg som numera heter Welins väg vilken då erhåller tomt nr. 6:44 och 6:45. På 1930-talet byggs ett bostadshus på nuvarande tomt nr. 2.- en liten tegelvilla som på senare tid genomgår en del om- och tillbyggnader. År 1953 avstyckas ifrån stamfastigheten 6:16 en tomt för bostadsändamål söder om vägen nämligen 6:135 dvs. nuvarande tomt nr. 1.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda