Västra skolhuset

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stadsäga 956
NamnVästra skolhuset, f.d. småskolan
Byggnadsår1903, omb 1953
ByggherreSankt Peters Klosters församling
Arkitektbyggmästare N. Nilsson

Envånings skolbyggnad i grågult tegel under rött tegeltäckt sadeltak, Listverk i tegel, varav en del i formtegel. Grönmålade snickerier. Mot norr en envånings tillbyggnad med gulputsade fasader.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Skolbyggnaden är uppförd med en slätputsad grå sockel och fasader av röd maskinslagen tegel lagd i kryssförband. Den norra fasaden har byggts till med en låg del i rött tegel, under en förlängning av sadeltaket. Sadeltaket är belagt med grå eternitplattor i facett. En skorsten i tegel med utkragat krön. Fönstren i östra gaveln och norra sidan är sekundära, troligen tillkomna i samband med 1953 års tillbyggnad, de stora är utformade som T-post och de små som liggande enlufts. I södra fasaden och västra gaveln finns ursprungliga korspostfönster. I södra fasaden finns även två blinderade fönster. Dörren är sentida. 1903 års fasader finns kvar men en tillbyggnad har gjorts längs norra långsidan. Interiören ej undersökt. Skolgården är asfalterad.

Skolbyggnaderna har en stor betydelse som vittnesbörd om utvecklingen av skolväsendet och för förståelsen av att Sankt Peters Klosters församling, trots den geografiska närheten, inte samordnades med Lunds stad förrän under 1900-talet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda