Västra infarten

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Norr om Dalbyvägen, vid västra infarten till Veberöd, och i anslutning till den omgivande åkermarken finns tre fastigheter. Veberöd 16:40 finns med på Häradsekonomiska kartan från 1910-1915 och är utritade som en fyrlängad gård med allé längs infarten, i dag är mangården fristående och flankerad av två ekonomibyggnader. Veberöd 6:59 och Veberöd 6:26 skiljs av från den förra med en grusväg som ligger i en äldre ägogräns. Närmare Veberöd finns härtill en gård på norra sidan Dalbyvägen och en samling av ekonomibyggnader på södra sidan om vägen. Även denna gård och ekonomibyggnader finns med på Häradsekonomiska kartan. Byggnader anslutet till åkermark och ett litet grönstråk skiljer gården från villabebyggelsen som tar vid i öster. Tegelbruksgården ligger söder om Dalbyvägen och också denna finns utritad på Häradsekonomiska kartan, då som en fyrlängad gård men mangård och trädgård i norr och ytterligare en fristående ekonomibyggnad i söder. Östra och västra längorna är senare rivna.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda