Västertull

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteret Västertull
Gården vid Västergatan 18 och Nygatan 10. 1978.
Järnvägsövergången vid Västertull 1929. Foto P. Bagge. Universitetsbibliotekets Baggesamling.

Kvarteret är beläget i västra utkanten av den äldre stadskärnan. Det begränsas i väster av järnvägen som drogs fram år 1856 mellan Malmö och Lund. 1862 utstakades Nygatan och utgör idag kvarterets östra begränsning. Begränsningarna i norr och söder är av äldre datum. Både Stora Fiskaregatan (idag Bantorget) och Västergatan finns angivna på de äldsta Lundakartorna.

I äldre tid låg kvarterets bebyggelse vänd mot Stora Fiskaregatan, och djupa, smala tomter sträckte sig inåt kvarteret.

Kvarterets äldsta idag bevarade byggnad ligger vid Bantorget 9, uppförd 1816 av ekekorsvirke med tegel och råsten samt putsad fasad. Vid Västergatan byggdes några nya hus vid 1800-talets mitt. 1853 avskildes tomt nr 8 i kvarterets södra del och där uppförde arbestskarlen Anders Nilsson ett bostadshus inrett till tre små lägenheter. På gården byggdes stall- och loglänga med gavel mot nuvarande Nygatan samt ytterligare ett uthus för bl a foderhus och vagnsport. På 1870-talet infogades ett smalt tvåvåningshus på den återstående tomtdelen vid Nygatan. Samtliga byggnader är bevarade och utgör en intressant gårdsmiljö från 1800-talets mitt.

Fastigheter i kvarteret Västertull

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda